onsdag 26. mai 2010

Den NYE reisen

Hvor mye engasjerer vi oss i reisen inn i det Nye, og hvor dypt deltar vi helt bevisst? Dette kan vi bli testet på hver dag og her får vi en påminning, fra Kirael. Når noe slutter å fungere rundt oss, kreves det at vi tenker nytt. Kahu Fred Sterling, som kanaliserer Kirael, ble nettopp minnet på dette da datamaskinen hans streiket. Vi er ofte blitt bedt om å stole på intuisjonen og vi er blitt fortalt at vi er mestere, men når noe trenger reparasjon går vi til andre. Det gjorde også Kahu Fred Sterling. Han oppsøkte dataforhandleren, men der kunne de ikke finne feilen etter flere dagers søk. "Oppsøk noen andre", sa de. Det ble gjort, men det var like nytteløst. Til slutt mente den uheldige Kahu, at han hadde prøvd alt. Det er vel det vi alle gjør i slike situasjoner - vi resignerer.

Vi prøver alt av 3D-metoder, og mener alt dermed er prøvd. Men vi hopper over oss sjøl. Er ikke vi mestere nå? Kahu satte seg ned og stilte spørsmål til seg sjøl. Hva er mitt neste steg? Bare et øyeblikk etter kom svaret i form av et bilde, og meldingen var enkel. Han så hva han måtte gjøre og han så også, at han hadde gitt opp før alt var prøvd. Det er ikke alltid vi skal trekke andre inn i den reisen vi er på nå. Når vi helbreder andre mennesker, løper vi heller ikke rundt til andre og ber dem hjelpe oss hvis noe butter. Vi kan be vår indre stemme om svar, og når svaret kommer - ha tillit til at det er riktig. Det er så enkelt og det er så effektivt. Takk til Kirael som minnet oss på våre egne evner. Når vi tenker alt er prøvd, så prøv en gang til.

Ingen kommentarer: