onsdag 19. mai 2010

Antallet aspekter i 3D

Kirael: "Du har tre aspekter av ditt høyere selv på dette bevissthetsplanet; du og to andre. Ditt høyere selvs to andre aspekter innenfor samme tidsramme som deg, men de kan enten være i et annet land eller en annen verden eller i et annet rike. Du kan ikke møte ditt høyere selvs andre aspekter i nåværende tid. Energiene ville bli så intense, at det ville skape en atom-eksplosjon. Du kan kommunisere telepatisk med aspektene dine, hvis du har denne evnen. Du kan også nå aspektene i meditasjon eller i søvntilstand.

Du kom til denne planeten for å oppleve den tredje dimensjonen. Det er årsaken til at du kun har tre aspekter. Når du forlater den tredje dimensjonen, vil de to av aspektene dra og downloade all sin oppnådde viten i deg. Så vil du komme inn i et nytt bevissthetsnivå når du går inn i fjerde dimensjonen og du vil ha med deg ytterligere tre aspekter av det høyere selvet. Med andre ord, vil det være fire aspekter - du og tre andre, et aspekt for hver av dine kropper - det mentale, det emosjonelle, det åndelige og det fysiske - og de vil faktisk se hverandre. Forhåpentligvis vil de fleste av dere være åndelige aspekter av ditt høyere selv. Som et åndelig aspekt, vibrerer du fargen gull. Noen vil være fysiske, emosjonelle eller mentale aspekter. Fysiske aspekter vibrerer fargen svart, mens følelsesmessige aspekter vibrerer fargen hvit og mentale aspekter vibrerer fargen rød."

Ingen kommentarer: