fredag 30. april 2010

DNA - Vi er våre egne forfedre

Kryon har gitt oss flere innfallsvinkler til DNA, uten at det enda er helt forståelig hvordan DNA fungerer. Likevel, tro det eller ei, vi nærmer oss målet med dalige kvantesprang fordi DNA vet. Den menneskelige, indre sammensetningen, er ikke så fast og uforanderlig som 3D-forskerne har funnet ut i sin lineære vitenskap. Denne forskningen kan tilbakevises i praksis, av oss, når vi bare tar TILLIT i bruk. Det kan bli vitenskap på en helt ny og fysisk måte. Lyset er Bevissthet, og Bevissthet er DNA og DNA vet, og Tanken lar seg inspirere av alt dette og setter det ut i livet - og ned på Jorda.

Vi har muligheten til å omsette den lineære forskningen i kvanteforståelse, ved tankens hjelp. Dette kan avsløre muligheter gårdagens lineære vitenskap ikke fikk tak i. En viktig komponent er det nye Lyset. Det er stadig forsterket og når vi vet at lys er bevissthet, da er det lett å forstå at vi har et utmerket hjelpemiddel tilgjengelig. Vi er oppdagelsesreisende som kan navigere med Lys.

Det er smart å slippe taket i gammel vitenskap, den er lineær og ubrukelig, nedstøvet og avlegs. Ta i bruk det avslørende, nye lyset som bølger innover planeten.

DNA er hundre prosent det vi Er, sier Kryon. DNA er bevissthet og hjernen er drivkraften som linker dem sammen, når den (hjernen) utfører sin funksjon i kroppen. Dette får meg til å tenke at vi kan gjøre noe allerede nå. Vi kan synliggjøre DNA eksternt. Vi kan være DNA kunnskap live, fysisk 'oppslagsverk' for DNA. For å vise at teorien er mulig, sann og ekte, må vi leve teorien! For å gjøre et kvantesprang over det vitenskapen sier er umulig, kan vi heller ha tillit til at det er mulig. Det umulige er mulig. Det er så enkelt og effektivt, når vi bare kan bruke tilliten til å snu alt. Det indre blir da beskuelig i det ytre. Så lett er det å bli et levende oppslagsverk. I det verket står det også, at vi er våre egne forfedre!

Vi trenger ikke å henge oss opp i prosenter her og prosenter der, når det gjelder å fungere optimalt fysisk for å vise hva DNA vet. Det er mer et spørsmål om hva som er effektivt i ulike sammenhenger. Til slutt blir dette et spørsmål om hva som har krav på vår tillit, og hva som ikke har krav på denne tilliten. Ny eller gammel tankegang. Det igjen avhenger av årvåkenhet og ikke sløvhet.

Kryon gir oss noe å tenke på: Når et menneske utsettes for en ulykke hvor ryggmargen kuttes, blir kroppen lammet. Hvordan kan da andre funksjoner fortsette, hjertet slår, fordøyelsen fungerer, nyrer og andre organer fungerer, reproduksjons-evnen likeså. Kryon peker på blåkopien som ligger i DNA - som svaret på dette. Les mer om DNA på Kryon.com

Ingen kommentarer: