søndag 3. juli 2016

Endringer over hele kloden

Enorme endringer skjer nå over hele kloden.  Vi får vite at vi er så mye mer enn det vi tror.  Som de menneskekrypene vi er, så har vi hørt og lært at egenverdien ikke alltid er så mye å skilte med.  Nå er det imidlertid av betydning å få integrert de høyere bevissthetstilstander som sammen med vilje og selvdisiplin er nødvendig for å blande de høyere frekvenser inn i den fysiske hverdagen.  

Den årtusener gamle verden innført av den mørke kabalen, faller nå fra hverandre.  Englands mangeårige EU-medlemskap som brått ble avsluttet, er en synlig del av det som skjer på dette området uten at menneskene på nåværende tidspunkt har alt dette klart.  Det kommer mer av det samme når den gamle verden fortsetter å gå i oppløsning bit for bit.


Hva vil alt dette bety for oss mennesker?  Spørsmålet er relevent i denne sammenhengen da det settes nye grenser over alt nå - absolutt.  Det kommer nok brått på de fleste at de ‘mørke’ forsvinner!  Menneskene satser på Lyset!  På bakgrunn av vår erfaring med de ‘mørke’ er dette en så stor begivenhet for oss mennesker - vi som kun er vant med de mørke bakstreverske opplegg rundt oss.

Det anbefales at spirituelle mennesker holder seg borte fra emosjonelle drama av ulik karakter. Ansamlinger av folk kan skape så mange slags tanker!  Energier i omløp kan bli forklart i ditt indre som dine, mens de slett ikke trenger å ha noe med deg å gjøre.  I denne oppvåkningens tid skjer det noe med hørselen til menneskene - den forsvinner.  Poenget er at vi skal lytte innover og hørselen kommer tilbake!


Det er en del hemmelig aktivitet som skjer rundt oss.  Den neste store forandringen vi vil oppleve blir om mulig når den nye republikken USA blir offisielt annonsert.  Den nye presidenten er allerede utpekt og vedkommende vil gi makten tilbake til folket, men dette skjer dog ikke uten en del rabalder.  En lang og vanskelig vei for de involverte er snart ved veis ende, og planene om å fjerne menneskene fra Jorda - er borte.


Tukáte

Ingen kommentarer: