fredag 8. juli 2016

En brøkdel av vår planets historie

Så starter en ny opplæring i å leve som det nye mennesket på Jorda!  Vi skal kanskje bo på Mars, Venus, Gaia og Pax.  Først må vi hjelpe de som ikke har en fullt operativ Lyskropp.  Kan vi si at vi lenge har blitt torturert som beboere på denne planeten?  Nå skal vi nemlig bygge en ny og mer forunderlig verden!  Vi mente Atlantis sto for noe helt galt - nå må vi bygge vår  nye verden!

Flere kommer denne gangen med meldinger som både er etterlengtet og oppløftende.  Det er stor aktivitet på Jorda nå - og det neste som vil skje er når de nye amerikanske republikkene blir proklamert.  Den nye presidenten er allerede utpekt!  Planene om å redusere planetens befolkning til en håndterbar størrelse - 'falt i fisk’  for de som prøvde, da befolkninga har våknet opp for hva som holder på å utvikle seg.

Folket er mer årvåkne enn det som er ønskelig for ‘mørke' krefter i lyssky virksomhet.  At mange har levd på sultegrensa på jorda, er på grunn av de samme ‘mørke’ kreftene som har herjet og lagt til rette sitt spill rundt oss.  Folk har sultet og lidd, dette til tross for at det alltid har vært nok mat.  At alt dette faller i grus nå, er en glede for alle som kunne blitt deres offer i neste omgang.

Tukáte

Ingen kommentarer: