tirsdag 12. juli 2016

Vannets betydning for oss mennesker

Om vann:

Iliuka utreder og svarer på spørsmål fra interesserte mennesker!

Er det riktig at vann tar inn energier fra stemninger rundt?
Så er der korrekt. Vannet er en bærer av minner, vannet er en bevissthet i sitt selv. Om der kunne måles i frekvenser, så er der lik vannet er alt meget mere bevisst enn hva luft og hva eter er. Således er der menneskebarnet bærer så mengder med vann i sitt legeme forat minnes sitt opphavs eksistens og forat minnes hvorledes den skal leve i pakt med naturen. Således er vannet heligt, om der tenkes til at renes forat drikkes, om der tenkes til at renes forat bades, om der tenkes forat anvendes i helige dåp, om der tenkes óg i seremonier til anvendelser forat bevare noget av urter der er helige for sin vekst, og om der tenkes derigjennem at skapes til at forvandles gjennem hva den koker til at dampes. Om den tenker til hva den nu anvender vannets molekyler, der er noget minner, lik memorerede celler der er i behov for heledelen av Universum. For vand er ånd.

Skal man la vann stå i en mugge før man drikker det, i en god energi?
Der er klokt om den heliggjør vannet, korrekt.
Fremfor å tappe det rett fra springen og drikke?
Hva der springer ut av sådanne magiske rør, er ei noget heligt kraft. Der må søkes at forvares til heliggjørelser gjennem hva der renes, gjennem hva der tilføres magneto- energier, hva der belyses, hva der hviler over natten – i portalen mot nord.

Kan vi også på den måten vandre godt ved å sende gode energier i vannet før vi serverer det for en person vi ønsker vel?
Så er der noget den alt vet. Og der er således om den tenker i ren energi, der er alt meget mere energi i det boblende vann den lever i enn hva den drikker.

Hvordan skal jeg rene vannet for å få den beste energien ut av det? Vi ser den anvender noget i sin tipis kammer dertil, og så hva den søker til noget magnetoprinsipper, er til at rene vannets strukturer der byder kraft og der rener. 

Den store krystallen som ligger i vinduet, kan den tilføres vannet?
Så er der korrekt. Dog ei er der i behov av at være i vannet. Ved vannet, så er der vel.
(05.11.04)

Citrusens frukter i hellig vann, hva det er for noe?
Der er hva der i din himmel tales sitroner. Hvorledes der skapes til vannets dråper, noget forat forhøye vannets kvaliteter, til renelser, for citrusen bærer syrer, dog likefullt er der óg inkludert av noget sevjer der er av søtheten, og der skaper således gode energier for hver celle i legemet. Der skaper alt lettere for tarmens funksjoner at opptage de næringer der finnes i vannets kvaliteter, - levende vann vi taler. (15.02.05) 

Tukáte

Ingen kommentarer: