fredag 8. juli 2016

Velkommen til Grenseland !

Jo mer jeg blir kjent med Facebook, jo mer undrer jeg meg over hva Facebook egentlig er tenkt som - og hva andre brukere forøvrig mener om denne muligheten til ytring om alt og intet!  Min første reaksjon i møte med FB var spørrende - hvordan kan jeg bruke denne muligheten da?  Alt virket så opp til en sjøl at det var litt skremmende … ! ?  

Vi mennesker er slett ikke så pyntelige hvis vi finner ut at vi skal slå ned på noe.  FB-brukere vet derfor ikke hvor grensene går på Facebook!  Hvorfor vet de ikke det?  Fordi det er ingen FB-grenser, nemlig!  Grensene for egne og andres ytringer går inne i hodet på hver enkelt som blir kjent med de ytringene i øyeblikket - i ettertid!  Alle grenser blir til og anvendes på denne måten. 

Grensene vi må passe oss for hele livet - kort eller langt - ligger godt skjult i andres hoder og der er de til og med en ukjent størrelse - fordi;  reaksjonen på ytringer og atferd forøvrig den skapes i andres hoder - etter at de har blitt kjent med noe de sjøl eller andre igjen har gjort, sagt eller kommet med på annen måte.  Dagsform og mye annet rart spiller kjempesterkt inn.

Slik skapes og brukes grenser.  Forøvrig er det grenser over alt, men de er godt opplyst, godt synlig, osv.  Det er slett ikke noe problem for oss mennesker å følge grenser, det er det første vi lærer det! Grensesettingen starter som regel hos jordmora og fortsetter deretter hos alle andre som en nyankommen verdensborger møter på sin vei gjennom livet på Jorda.

Tukáte

Ingen kommentarer: