torsdag 21. juli 2016

Hvor er svarene på dette da … ?

Tenk om vi bare kunne begripe hva et menneske er, en verden, et fjell og vesener forøvrig som lever på planeten.  Hva er alt dette i seg sjøl og hvordan kan det framstå slik det gjør.  

Ta et menneske f.eks. - hvor fantes malen til Mennesket - og til dyra - til fjellene og vannene alt det andre?  Hvem visste og hvordan visste de?  Og hvordan ble alt bygget og spredt.

Hvor er dét som holder Jorda og oss i vår egen form?  Hvordan greier vi å;  -  Tenke?   Snakke?   Sove?  Spise?   og alt det andre et menneske foretar seg og mye mer.  

Hva er tenkning?  Vi er så flinke til å finne svar, og så er det ikke mulig å finne ut hvorfor og hvordan på mye og mangt for at det skal kunne la seg gjøre og at vi kan leve videre.

Tukate

Ingen kommentarer: