onsdag 6. juli 2016

Arcturianere / Pleiadianere

Arcturianere / Pleiadianere er høyere uttrykk for oss mennesker, fordi vi opprinnelig kom fra dette strøket på himmelvelvingen.  Vi kom som 5D, men sa oss villig til å bli satt tilbake til 3D for å kunne leve på denne planeten Jorda den gang og bli bedre kjent med eksperimentet vårt.  Vi kunne ikke operere på samme måten i fortsettelsen når Jorda igjen inntar 5D-frekvenser.  

3D krevde ikke så høy tankevirksomhet, men det vil det bli nå i fortsettelsen i 5D, og det er helt i orden det fordi vi er igjen fullastet med den høyeste bevisstheten.  Alle merker vi vel at det skjer stadige endringer i tankene som igjen gir seg utslag i handlinger.  Illuminati vil helt sikkert yppe til strid igjen, men denne gangen skal yppingen ikke lykkes.  Vi har avslørt krigens hensikt og biter ikke på den en gang til.


I 3D og 4D gjelder separasjonens påbud hardnakket.  Uenigheten råder grunnen ganske radikalt - vi har såvidt sluttet å krige, men vi har ikke sluttet å dyrke uenigheten.  Den gjør seg bemerket fra den første pust babyen trekker inn og vrælet som dermed løsner i den lille kroppen og ljomer utover.  5D-babyen kommer anstigende mer dannet - ikke så høylydt, men med et klokere  overblikk.


Vi kan se for oss et nytt bilde nå - 3D og 4D-beboere går mot utgangs-døra, mens 5D'en kommer slentrende inn hoveddøra, slenger fra seg reisevesken og setter seg i husets beste stol for å ta et overblikk.  På ansiktsuttrykket å dømme ser 5D'en for seg oppgaven som spennende og fargerik.  I lufta kan vi fornemme harmoni og tanker full av velvære.


Tukáte