mandag 25. juli 2016

Høye Hjerte

Det er det Høye Hjerte som gjelder nå.  Vi finner det mellom nåværende hjerte og hals - der ligger det HH som vi går tilbake til når vi nå skal innta 5D igjen.  Det var fra 5D vi kom en gang i tida og dit skal vi tilbake.  Nå har vi prøvd å leve på planeten Jorda, så det eksperimentet er ferdig testet og nitid utprøvd.

På begynnelsen av trettitallet kom den 'elite’styrken deisende ned på denne planeten - de var en kampstyrke som hadde som oppgave å vekke jordboerne en gang i framtida.  Nå er denne oppvåkninga / -vekkinga i full gang og jordboeren forbereder seg på sin 5D oppgave som fullstendig bevisst vesen.  Det er lenge siden sist, så forventningene er store.


For mitt eget vedkommende husker jeg at jeg i 2010 våknet hver morgen til en strøm av ‘kunnskaps-sannheter’ som banet seg veg inn i mitt stakkars hode hver morgen.  Det stormet inne i hodet og jeg forsto ikke hvorfor jeg ble beæret med all denne viten på denne måten. Det var en spennende tid som varte en relativt kort periode, men var svært intens mens det sto. 


Varigheten på perioden var til å leve med, men svært intens når den sto på.  Jeg måtte bare gi meg over, den gangen, sjøl om jeg ikke forsto helt denne enorme GAVEN som ble meg til del og hvorfor.  Jeg var evig takknemlig, husker jeg, men greide vel ikke i tilstrekkelig grad å verken gi uttrykk for det eller forstå denne utvalgte posisjonen.


Det var som en stor port ble åpnet, for i ettertid har det vært mye lettere å forstå den nye kunnskapen som plutselig har deiset ned i hodet på meg.  Jeg føler det slik som om det kommer utenifra som en stor fugl og lander i hodet med flaksende vinger.  Det er om å gjøre og forstå at det er viktig å slappe av og puste dypt under slike omstendigheter.


Vi skal jo våkne for å ta inn 5D’s enorme kunnskap nå.  Det kan bli hardt nok det for oss som har gått her i 3D og soset uten de helt store vyene verken når vi tenkte eller snakket.  Nå er sosingen over og vi må bare innrette oss på det NYE - ingen vei utenom!  Det kommer ei tid hvor gleden flommer fordi vi gjør så godt vi kan nå. Det er lurt å huske dette!


Greier vi ikke å ta imot alt dette sterke LYSET, så fortsetter vi der vi lever og er kjent.  Kundalinien stiger opp gjennom den personlige kroppen og Gaia-kroppen på samme tid.  Gaia’s høyere frekvens omfavner alt, men de som ikke greier å ta inn alt lyset forblir i illusjonen, akkurat som det lille frøet inne i eggeplommen.    


Vi kan tenke oss det lille kyllingfrøet inne i egget som lever i trygge og sikre omgivelser.  Når det lille frøet har fått form og mer styrke kommer også lysten til å hakke seg gjennom skallet som skjuler den ytre verden, men ikke alle er klare for dette eventyret på utsiden.  Innenfor  HH ligger også minnene om alle livene hver enkelt har hatt på denne planeten.


Når lyskropp-Selvet er vekket og fullstendig våkent  er vi fullt ut femte dimensjonale (5D).  Deretter er det fritt valg om vi vil fortsette å hjelpe Gaia, eller om vi heller velger å gå tilbake til den Galaktiske familien for å tjene Gaia fra de høyere dimensjoner.  Dette valget står vi overfor når vi er kommet så langt i utviklinga på returen til 5D.


Tukáte

Ingen kommentarer: