tirsdag 12. juli 2016

Alt flyter

Vi har et forvrengt syn på alt sammen, tror jeg.  Vi mener ditt og vi mener datt og alt er bare antakelser og feilinformasjon.  Vi tenker tanker, lager bilder, ser vårt bilde av verden og gjengir det på vårt vis og så godt vi kan.  De tankene vi tenker er det ingen andre som tenker på samme måten, med samme innhold, nyanser og til samme tidspunkt!  Dette gjelder alle mennesker.  

Vi er helt originale til ethvert tidspunkt og i enhver utgave og situasjon.  Vi er unik i form, tanke, og syn. Vi får hele tida informasjon fra nyheter, presse og andre medier - vi føler oss alltid oppdatert.  Er det riktig?  Det er nok ikke like sant som det er sagt, for det skjer mye som ikke når oss i det hele tatt.  Tenk på alle landene i verden og alle menneskene som bor der. 


Så kan du se for deg alle heimene i verden og hver heim sine mennesker.  Deretter kan du tenke på alle samtalene som foregår mellom store og små, alle institusjonene, alle universitetene over alt - på alle arbeidsplassene, barnehagene, institusjonene, veiene.  Det er en informasjonsflyt mellom mennesker over hele verden som er helt utenom alt det vi tenker til daglig.


For en samtale alt dette er!  Vi snakker og vi forstår, men slett ikke alt - ikke en brøkdel engang.  Vi strever med å lære, forstå og bruke lærdommen med vett og forstand. Vi liker og vi misliker, vi elsker og vi hater og alt sammen like inderlig og betydningsfullt - tror vi!  Vi kaver oss opp over andre som vi mener er på ville veier, mens vi sjøl kanskje er på villere utfart!


Vi lever og vi dør og vi kommer tilbake!  Vi står på, vi rydder oss plass, vi sover og våkner, vi snakker og tenker - alt sammen i et evig virvar.  Det er ikke måte på oppfinnsomhet og vill fantasi enkelte ganger. Dette er altså livets pust og verdens ånd!  Mennesker yrer og kryr, gråter og ler, kaver og ordner, dirigerer og viser, spiser og spyr, sover og våkner, føder barn, bruker sine evner.


Verden er et eneste virvar fra morgen til kveld - alltid!  Når det er kveld her er det morgen der.  Når en gråter ler en annen.  Når en er syk er den andre frisk. Når en er tykk er den andre tynn, når en er levende er den andre død, når en sover våker en annen osv.  Det er bra at dette ikke er pensum på noen skole - hele denne oppbevaringsplassen vi kaller verden.


Til all god slutt så strever vi livet av oss med å forstå at vi alle er EN!  Hva er alt sammen?  Hva skal det komme ut av det?  Hva blir det til?  Ikke en døyt betyr det, all denne læringen, forskingen, fantasien, bevegelsene og treningen.  Det er bare til å slite seg ut på - alt sammen. Vi har jo til all god slutt ikke noe bruk for det likevel!  Hva kan vi bruke det til og er dét nødvendig?  La det flyte!


Tukáte
Ingen kommentarer: