søndag 10. august 2014

Sammendrag fra Montague Keen denne måneden - august 2014

Jeg tror at hvis vi har hatt tilgang til, og oversikt over, det de mørke gjør over hodet på oss, så hadde det gjort oss skrekkslagne mer enn en gang. Takk og pris for at vi ikke ser de motstridende kreftene, som har lønnlige håp om å bryte inn i vår hverdag for å lage skrekk og gru.  At de mørke ikke kan holde seg hos sine egne og bli der, kan vi tenke!  Snart vil vi vite hvilke tiltak som må settes inn for å fjerne alt som mørkt og korrupt er.  Dette er noen klar over, men vi blir ikke orientert i første omgang, da ville gleden bli borte for de som har mørke hensikter.  Cabalen har altså hatt til hensikt å starte tredje verdenskrig - men blitt stoppet.  Dette sier Montague Keen i sin augustmelding 2014.

Den nye planen nå er at ingen skal dominere planeten, menneskene skal leve i fred. Om noen mennesker ikke greier det, må de ta konsekvenser de tidligere ikke har blitt møtt med.  Skip som sendes ut på havet i krigens hensikt, fjernes, dette gjelder også skip fra USA. De har nettopp fått skip fjernet. Montague snakker om,  Army of Light, det er lysarbeidere som arbeider på lay linjer for å sikre at energien frigis. Aktivering av Lay linjer er det viktigste i denne tida, sier han. Det er dét som redder planeten. Poenget er at vi som ser hvilke krefter som er igang i Midt Østen, må stå på vår overbevisning og tenke de tankene da det vil føre fram til endelig seier!

TV og media forøvrig har fungert som sovemiddel for oss vanlige mennesker, men nå kan vi nekte å innta dette sovemidlet lenger.  Media fungerer som en mekanisme som skal kontrollere massene. Når vi vet dette, har vi dermed den styrken vi trenger for å slette hensikten som er nedlagt i slike tilbud.  TV og media forøvrig er kontrollmekaismene i et samfunn. Det overgår alt som heter annonsemarkeder.  Vi blir som musa på hjulet, stadig løpende, men kommer ikke av flekken.  Når vi så en dag våkner opp, blir forundringen stor.  Hvordan kunne så få, ødelegge så mye? Med vår hjelp har det altså vært mulig. Vi ble med på å ødelegge verden, fordi vi ikke skjelnet mellom sannhet og løgn.

Montague Keen sier at den romersk-katolske kirka er jødisk.  Jesuittene er jødiske - jødene har gjemt seg bak forskjellige etiketter i 2000 år!  Hva var alle krigene godt for? Blodsytgytelsen var nødvendig, sier han, energien av FRYKTEN som ble skapt i slike krigssituasjoner var det oksygenet de  kontrollerende kreftene i verden trengte, da ble deres bilde komplett. Dette er vår planet, det er vi som skal ha det siste ordet på denne planeten.  Nå forstår vi dette til bunns. Derfor løsner verden rundt oss nå - de gamle strukturene faller - mange har sikkert merket det. Ord forsvinner som dugg for sola. Gamle strukturer viskes bort, igjen står vi ribbet til skinnet, men har det viktigste i behold - LIVET!

Tillegg ... !

Derfor snur vi oss rundt nå, en omgang eller to.  Deretter begynner vi på ny frisk.  Vi blir stadig mindre sløve etter hvert som dagene svinner hen.  Vi ser stadig klarere det vi ikke så før eller visste var noe å akte på.  Den nye jordboeren stiger fram!  Vi har bare vært på bakrommet og pusset brillene et øyeblikk, og er forundret over alt det som kommer fram i lyset rundt oss når vi så kommer tilbake.  Var vi så forblindet før brillepussinga?  Er det virkelig så lett å blende oss.  Det kan ikke skje flere slike runder!  Ikke tale om.  Nei, vi lar oss ikke narre slik opp i stry, som vi har gjort i de to tusen foregående åra.  Nå vet vi bedre.  Nå har vi det klart.  Dette er ikke menneskebarnet verdig.

Ingen kommentarer: