søndag 24. august 2014

Evig eies ...

Åse Slettvik skriver bl. a. om Bruno Gröning:    

"Bruno snakket, og folk ble friske. Han snakket aldri tomme ord. Det var ikke først og fremst pga ordene han sa, men fordi ordene hans var fylt med ånd, med kraft. Det er åndens kraft som helbreder. Og Bruno var overbevist, for ham er sannheten erkjent og det er ingen plass til tvil, derfor ble det han sa så kraftfullt, derfor ble folk friske. Og det er åndens kraft som fyller oss når vi innstiller oss på denne transformatoren. Og vi skal fylle våre ord med ånd, vår sannhet.  Jeg leste et ordtak som gikk omtrent sånn;  «hvis du alltid sier sannheten, trenger du ikke å huske på noe som helst»." Sitat slutt.  

Det Bruno Gröning sier her er verdt å tenke over, for absolutt alle oss som leser ordene hans i dette øyeblikk!  Å leve her på Jorda det er som å være i en skoleklasse, en klasse hvor lærerne aldri streiker, vel og merke.  Vi lærer alltid noe uansett hvem og hva vi møter på vår vei, om vi studerer for å studere, om vi møter noen helt flyktig, om vi kjenner noen, om vi har hørt eller hører om noen, om noe vi har sett, eller ser, om noe eller noen vi møter via TV, film eller på annen måte.  I det hele tatt, mennesker eller dyr, alt og alle formidler noe som gjør inntrykk på oss.

Ja, du skjønner og forstår hva jeg prøver å formidle nå.  Vi lærer noe om oss sjøl som mennesker bare vi ser på farger, former og alt det er mulig å se på, å høre på, å fornemme, kort sagt, uansett. Såfremt vi på noen måte møter noe eller noen, så er vi i en læresituasjon.  Her må vi bruke lang tid på å få oversikt over alle lærerne  og lærestoffet som møter oss, og deretter hvordan alt merker oss. Det er enormt mange som stiller opp, og har stilt opp, om vi  tenker etter.  Det vrimler av lærere fra vi blir født og kommer vandrende inn i denne verden og til vi tar oss videre.

Det er så fantastisk å tenke over dette mylderet av absolutt  ALT som kommer for å lære oss noe i det vi kaller Livet på Jorda. Herligheten, vi tenker ikke over dette til daglig, men å sette av tid til slik ettertanke det mener jeg er veldig fornuftig og lærerikt. Det virker overveldende i dette øyeblikk, men jeg er overbevist om at vi alle kan prøve ånden framfor tomheten. Det Bruno greide, kan vi alle prøve på. Jeg anbefaler alle å finne ut mer på egen hånd om alt  som kan omsettes til ånd hver bidige dag gjennom livet på Jorda. 

Tukáte

Ingen kommentarer: