torsdag 28. august 2014

Fredsprisen - var det bare en vits?

Obama - kan du huske du var i Oslo for noen år siden - kan du huske hva du tok imot?  Det var Fredsprisen!  Du har tatt imot Fredsprisen, og så forteller du verden etterpå at du også vil starte kriger etter at du har fått Fredsprisen.  Hva feiler det deg?  Vet ikke din venstre hånd hva den høyre gjør?  Er du så pill råtten, som dette tyder på?

Nå må dere menn, uansett hvem dere er, slutte med å legge folk og land øde rundt dere.  Dere har hoppet på venner og uvenner verden rundt i tolv tusen år minst og kavet og slått og maltraktert kropp etter kropp.  Har dere ikke mer å tenke med, enn hva denne framgangsmåten tyder på?  Eller MÅ dere bare tenke negative og degenererende tanker og legge alt øde rundt dere?

Tukáte

Ingen kommentarer: