onsdag 6. august 2014

Illusjon

Hvordan forklarer vi illusjon?  Lar den seg forklare over hodet?   Dette med illusjon er noe som alltid har pirket borti nysgjerrigheten min, og nå har jeg  lyst til å se nærmere på den.  Ronna Herman forklarer litt om vibrasjonsmønstrene i og rundt oss - at de er i en konstant tilstand av forandring.  Denne forandringen har altså resultert i en utvidelse av menneskenes bevissthet. Hvorfor illusjon i tillegg, tenker jeg, oppleves illusjonen som en realitet fordi vi lever her på Jorda?  Trenger vi illusjonen for å skape oss et brukbart liv?

Men hvorfor det?  Er det selve livet som trenger en illusjon å svøpe seg inn i, for å gi oss den optimale forføringa?  Kanskje det, for ellers ville gjerne livet blitt for hardt, for firkantet?   Eller ... ?   Hvordan finner vi svar på slike spørsmål, da?  Hvorfor forstår vi noe som sant, og noe annet som usant?  Illusjon er kanskje noe vi hyller oss inn i for å bli sterkere i hverdagen her på Jorda, denne hverdagen kan ofte endre karakter fra godt til mindre godt eller ondt på et blunk. I slike situasjoner kan det være godt med litt illusjon som påfyll.

Illusjonen har også hatt innvirkning på strukturen troen har hatt.   Det er derfor interessant å gå dypere inn i illusjonens verden for å se om den har vært en forfører. Og det har den nok utvilsomt vært, hva og hvor ville vi vært uten illusjonen?  I ødeleggende situasjoner er det alltid forvrengt og ubalansert tro som fengsler oss i en falsk og illusjonistisk virkelighet. Den tro som styrer mange av handlingene og reaksjonene til daglig, er i langsom  oppløsning nå.  Dette blir erstattet av begreper som viser at det er vi, hver enkelt, som skaper den nye versjonen av virkeligheten.

Vi utvider bevisstheten om oss sjøl, og også om områder lenger ute enn det vi er istand til å se idag.  Evnen til kommunikasjon endres.  At vi har sagt 'alt er illusjon' betyr ikke at alt det fysisk skapte er uten struktur og ekthet.  Slik er det ikke.  Det betyr heller ikke at 'høyere' riker er kun illusjon, uten struktur eller noen slags definisjon.  Alle nivåer av eksistens i dette universet, ser ut som virkelige for dem som lever der.  Illusjon er oppfatningen vi har av verden og verden skaper vi rundt oss av det vi ser gjennom filtre av vår egen tro.

Som vi forstår, så er det ingen fast struktur og ikke noen konkrete svar på ILLUSJONEN og dens natur.  Når jeg kom hit i skrivinga, kom lynet også hit ... det kom inn til der jeg satt, slo av mac.'n og jagde meg fra plassen min i full fart.  Lynet gnistret rundt hodet mitt og som jeg forsto det der og da, så formerte det seg rundt mac. med en masse ild og lys.  Hvor lang tid det tok før det var i orden, vet jeg ikke for jeg fjernet meg fra åstedet da det sto på som verst.  Når jeg kom inn igjen var skjermene svarte både på Mac. og på TV'n.

Tukáte

Ingen kommentarer: