onsdag 6. august 2014

Nybyggere

Vi kan godt se på oss sjøl som nybyggere på Jorda i denne tida.  Det er nemlig det vi er.  Vi bygger i splitter ny energi, nye land, nye folk og nye uttrykk.  Forøvrig må alt som skal fylle landene også være av ny energi, det være seg alt som land må ha for å fungere i tipp topp stand. Det er lett å glemme alle dyra i denne sammenhengen, men de er sjølsagte og vil nok fortsatt følge menneskene for å spre god energi.  Dyrenes betydning for menneskene på Jorda, kan aldri oppskattes nok.  Dyra er både hjelpere og de er spesielt gode lærere for både barn og voksne.

Det er helt sikkert sterkere krefter igang nå, enn noe vi har opplevd tidligere.  Oppstigningsenergien er sterkere enn vi aner.  Vi har jo ikke hatt noen erfaring med denne energien før, så derfor er det heller ikke noe vi vet noe om.  Det som nå bryter sammen er laget i den gamle energien og det er og blir kun "jordisk skitt", som Iliuka ville sagt det.  Alt laget av gammel energi må nok legge inn årene overfor nytida med sin flunkende nye og sterke kraft.  Det går ikke en dag uten at noe ryker av gamle elektriske installasjoner eller annet som ikke har vist tegn til skrøpelighet tidligere.

Den jordiske skitten viser sitt sanne ansikt i det meste. Det svikter i det gamle systemet hele tida, både i elektriske anlegg og i de menneskelige funksjonene.  Alt som fungerte tidligere og som vi ikke visste eksisterte en gang fordi det aldri ga seg tilkjenne, det driver nå på og viser sin slitasje rett som det er. Det er mange som fortsatt ikke er klar over dette, eller vil være klar over det, at ny energi banker på. Hva gjør vi da når problemene melder seg som de gjør nå stadig oftere?  Det nytter ikke å stå fram med fortvilelse og hjelpeløshet når ulykken er der.     

Nei, lurest er det om alle som bebor planeten viser vanlig menneskelig respekt for alt det nye som viser seg nå. Menneskene må gi til kjenne at de har forstått hva som er på gang og ikke påstå at alt er som før. Det virker ikke sannferdig av ellers vanlige opplyste mennesker.  Det er ikke mulig å ikke se forskjell på det som har vært og det nye som nå er på vei inn.  Ikke tale om, alle må se det.  Det er bare å legge til side all prestisje og heller påskynde prosessen med nasjonale sikkerhetsnett om panikk og hjelpeløshet ikke skal utspille seg. Da er minner om bedre tider ikke nok.

Idag 4. august 2014 - braket det løs med lyn og torden - alt var nært, lynet var iltert og tordenen bråkte som besatt.  Det var helt vilt mens det sto på.  Lynet var så nærgående som lyn aldri har vært før og det virket rett og slett livsfarlig.  Et lyn som dette har vi ikke opplevd før i vårt land. Jeg tenker på de stakkars dyra, som bare kastes inn i slike situasjoner og er prisgitt menneskenes reaksjoner.  Mennesker kan reagere på så mange vis og dyra får aldri noen forklaring på verken det ene eller det andre.  Det er ikke bare bare å være menneskets trofaste tjener i tynt og tjukt.  

Tukáte                                                                                                  

Ingen kommentarer: