onsdag 6. august 2014

Mens vi girer om ...

Med den intensiteten i oppvåkninga vi kan merke nå, er det mange rundt oss som gjør om 'vann til gjørme'.  Midt Østen er et godt eksempel i så måte. Det er ikke så lurt å gi etter for den lysten, for det blir veldig fort kaos av det.  Det kan til og med ende i krig - liten eller stor.

På alle nivå er det best å beholde den blide masken og den gode omgangstonen når de frustrerte er på farten.  De vil mase og klage for å tiltrekke seg oppmerksomhet. De vil også finne feil med alt og alle, men foreslår ikke noe som kan bøte på det.  

Like så greit med status quo, mener de vel da.  De kan til og med frykte forandringer, og tolker det som å gå rett inn i kaos og elendighet.  Vi kan si 'elendighet søker selskap', og i såfall vil vi stadig bli oppsøkt hvis innstillingen er uten smil.  

Det er på grunn av dette vi må være medfølende når dét er riktig, men alltid må vi huske på å ha følelsesmessig distanse.  Unngå alt som stjeler energi.  Denne tida krever klarhet og vennlig innstilling, toleranse og tillit til glidende overganger.  

Med en slik holdning kan vi bli referansepunkter for andre, og det må være det ypperste vi kan tilby verden og dens borgere i slike kaotiske og veldig brennbare tider.  Vi skal igjennom denne endetida, og det gjør vi best med gliset på plass.

Slik har det blitt i verdensrommet der menneskene styrer. I det rommet hvor alle mulige og umulige teorier skal omsettes i praksis.  Dette gjelder om teoriene er aldri så forskrudde eller innhentet fra et villspor.  Utprøves skal de, og villsporet skal inn blant de tamme.

Men ikke alle er klare for dette endestandpunktet som starter med et glis og kanskje noen ganger ender med en krigstilstand større eller mindre.  Derfor blir bildene som virvles opp av og til, veldig snurrige, og skulle helst aldri festet seg på netthinna til noen.

Mennesker er mennesker.  Bevisstheten er som den er, tuftet på sandgrunn eller fast grunn. Temperamentet er brennbart og krever kamuflasje.  Er du ikke konstant skjerpet og gjerne falsk, kan det gå deg ille.  Slik er det moderne menneskets verden.

Tukáte

Ingen kommentarer: