torsdag 21. august 2014

Matthew - August 2014

Jeres verden er som en unik historie, der laves til en film; Malaysiske fly, "black ops"; Ukraine; Gaza; ikke-valgte oplevelser, karma, guddommelig nåde; Amerikanske regering; hvordan lys påvirker en civilisation; oprindelsen af DNA, fysiske kroppe; fotoner 

http://galacticchannelings.com/dansk/index.html
Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen  og Kim Dyrlund)

3. august 2014

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi er blevet spurgt om de verserende spekulationer, om det var den amerikanske regering, der havde en hånd med i nedstyrtningen af det malaysiske fly i Ukraine, samt anklagerne om, at den russiske regering var involveret. Vores kolleger i Nirvana siger, at ingen af dem er ansvarlige. Det var "Black Ops" afdelingen i den Illuminati-kontrollerede fraktion af CIA, der stod bag, den samme kraft, som æggede den pro-russiske separatistiske bevægelse i Ukraine.     

Denne fraktion, der opererer uafhængigt af alle regeringers tilsyn, respekterer ingen nationale grænser. Hvor som helst nogle borgere er utilfredse med deres folkevalgte ledere, enten anstifter eller forværrer fraktionen opstandene for at øge anspændingen, inddrager hvilke som helst nationale, passende ledere, og hjælper de anderledes tænkende med at skaffe våben og forsyninger. "Black Ops" personerne lever ligesom resten af Illuminati af negativitet, og deres brændstof er at skabe negativt ladet kaos, frygt, død, personskade, sorg og ødelæggelse.

Illuminatis internationale netværk er blevet så alvorligt svækket, at de ikke længere er den altoverskyggende kraft de var for mange årtier siden, da de let startede to verdenskrige og i hver af dem profiterede klækkeligt ved at sælge til begge sider, hvad som helst der var nødvendigt for at holde krigsmaskineriet i gang. Selv om deres evne til at starte 3. Verdenskrig og forøge deres uretmæssige formuer aldrig skulle ske, bortset fra i deres vildledte tanker, finder de næring for øjeblikket i negativ bekymring for, hvor kampene i Ukraine kan føre hen, og i de stærke følelser om fly tragedien og dens eftervirkninger.

Dog skal alt dette sættes i forbindelse med alt sker overalt, og vi beder jer om at forestille jer jeres verden som en unik historie, der laves til en film. Lad os tilskrive det universelle sind som "manuskriptforfatteren", da det har en fuld vision om denne episke films afslutning midt i vidunderne i Jordens Gyldne Tidsalder. Og lad os kalde jer "informationsmedarbejdere". I er blevet orienteret om historien, og hvordan den ender, så I kan tale om den til dem, der er modtagelige.

I befinder jer også på rollelisten blandt milliarder, som alle er givet frit spil til at handle, som de synes passer bedst til det nuværende scenarie. Så ved at handle i overensstemmelse med de respektive personligheder og egenskaber, er et par skuespillere hensynsløse i deres bestræbelser på at monopolisere scenen, mens andre stræber efter en holdindsats for at tjene alles interesser. Nogle medlemmer bliver vrede over den måde historien udfolder sig på, andre er tilfredse, atter andre er modløse, og mange på rollelisten er forvirrede. Nogle skuespillere opfører sig urimeligt, andre opfordrer til samarbejde, så tingene kan foregå gnidningsløst. Og mens nogen bliver kendt, blegner andre. Nogle medlemmer af rollebesætningen føler, at deres rolle er for lille, andre føler deres er for hård. Nogle mener, at filmen vil blive en succes, andre er bange for at det bliver det modsatte. Nogle skuespillere dør, nye kommer til. Og da hver skuespillers primære fokus under optagelserne er hans eller hendes egen, er det først når hele holdet ser den færdige produktion, at de kan se, hvorfor alle rollerne var nødvendige for at lave denne film af hidtil uset format og omfang.

Måske er det en svag analogi, men den er nøjagtig for så vidt angår manglende bevidsthed i forbindelse med fri vilje og karma, der bliver udspillet, den planetariske og personlige opstigning og en verden i forandring. Langt størstedelen af jeres befolkning har ingen idé om, at omskifteligheden i Ukraine og flystyrtet er dele af denne forvandlende proces. De fleste ved ikke, at disse hjerteskærende tragedier for alle, der har mistet elskede personer, er oplevelser, som de og deres kære har valgt til deres egen sjælsudvikling - målet for enhver sjæl - og det samme gælder for dem, der er involveret i militante aspekter.  

Dette er sandt i de fleste hjerteskærende situationer, og vi skal nævne en anden, som læserne har bedt os om at tale om: de tusinder af børn fra de mellemamerikanske lande, der kom uden opsyn til USA. De, og de familier, der af sikkerhedsgrunde sendte dem der, samt de personer, der førte dem over grænsen, og de ​​mennesker, der er årsag til vold i deres hjemlande oplever, hvad de valgte i deres sjælskontrakter.  

Det er også sandt, at ikke alle, der er ved at dø eller sørger over et tab eller er sårede, hjemløse og desperate, valgte disse erfaringer, og dette er tilfældet med hensyn til blodsudgydelser og ødelæggelser i Gaza. Dér, lige som alle andre steder, hvor der findes barskhed og traumer, og det ikke er en del af de berørte personers kontrakter, indtræder guddommelig nåde. Alle, der fortsat udholder lidelser under de ikke-valgte omstændigheder, tager store spring i deres udvikling. Hver person hvis levetid bliver forkortet, modtager fuld kredit for alle kontraktens bestemmelser. De, der går over til Nirvana, frydes over at være der, og sender et væld af lys til deres elskede sjæle på planeten, der har samme type vanskelige erfaringer.    

Vi kender disse sandheder, alligevel er det med dyb sorg, at vi ser så megen ufred, lidelse, hjertesorg og drab inden for vores elskede familie på Jorden. Vi skynder os at tilføje, at disse øjeblikke er flygtige - negativitet af denne intense følelse kan ikke dvæle i disse høje vibrationer - og vi er i stand til hurtigt at fortsætte med at sende lys for at hjælpe jer med  at fortsætte bevægelsen mod den fulde glans af Guldalderen, der venter i kontinuumet.  

Fordi så få af jeres befolkning ved, hvad vi har delt med jer, er de fremherskende følelser sorg, vrede, fortvivlelse, og frygt for, hvad det næste bliver. De lave vibrationer i disse fysiske reaktioner bliver i vid udstrækning afsæt for lyset til bistand, omsorg og medfølelse, der strømmer fra alle verdenshjørner. Faktisk sender andre civilisationer massive mængder lys til planeten, men I lys-bærere viser eksempler lige på stedet, at kærligheds-lys er den eneste måde at løse alle konflikter på og ende afsavn i hele jeres verden, især i foruroligende tider. Lad jeres lys skinne!

Folk er klar til lyset over hele verden. De kender måske ikke til fri vilje, karma og mangfoldige livstider eller åndelig og bevidst evolution eller Illuminati. Men de kender jeres verdenshistorie: Drab, placering af skyld og hævn har aldrig bragt den varige fred og det samarbejde mellem nationer, som folk hungrer efter!  

Dette er et passende sted at besvare: Kan lande pådrage sig god eller dårlig karma? Nej, det gør kun individer, og karma er hverken god eller dårlig. Det er en gave af guddommelig nåde, så inkarnerede sjæle kan få oplevelser, som i høj grad adskiller sig fra andre livstider, samt opnå den nødvendige balance for sjælevækst. Men sjæle vælger at blive født, hvor forholdene giver de oplevelser de valgte, og som kan give det indtryk, at specifikke karmiske lektioner påvirker et helt land.   

Læsere har spurgt, hvorfor USA´s regering "virker mod befolkningen i det pågældende land og ikke for dem". Om vores opfattelse af det Republikanske partis "dumme retssag mod præsidenten, i stedet for at tage sig af, hvad vi mennesker har brug for."  

Den primære årsag til at den amerikanske regering ikke er mere lydhør over for borgernes behov er, at nogle medlemmer af Kongressen er Illuminati, og andre finansieres, bestikkes eller afpresses til at stemme som Illuminati dikterer. Af alle de nationer I kalder "industrialiserede", har USA den mest udefrakommende kontrollerede regering. Federal Reserve System, multinationale selskaber, den medicinske profession og dens tilknyttede industrier og agenturer har alle en stor indflydelse på, hvad Kongressen gør.

I talrige meddelelser har vi talt om de stærke sjæle, som indvilligede i at frembringe de alvorlige prøvelser, som var nødvendige for masser af sjæle for at afvikle tredje tætheds  karma. Derefter ville de stærke sjæle slutte sig til lysets styrker. Det var planene, men i stedet blev de grådige og forelsket i magt og kontrol, og de ​​nægtede at ære deres før-fødsel aftale. Disse personer er Illuminati, og deres aktiviteter har sat fremskridtet tilbage med ti år eller deromkring.

Jordens opstigningstempo er ikke blevet påvirket, men jeres samfund blev påvirket. The Golden Age mesterplanen var designet således, at når Barack Obama blev amerikansk præsident i 2008, ville jeres verden ivrigt støtte hans bestræbelser på at forene alle folk i fred og harmoni med naturen i overensstemmelse med Gaias vision. Illuminati-ledede angreb mod dette mål har været ubarmhjertige. Alligevel har lyset knust deres internationale netværk og mindsket effektiviteten af resterne, mens lyset optrapper udvidelsen af græsrodsbevægelser rundt omkring på kloden og får større succes i forhandlingerne bag kulisserne.  

Med hensyn til retssagen mod præsident Obama, ser vi det som en neon pil til landets alvorlige problem, at det republikanske partis mest konservative del - "The Tea Party"- også begrænser regeringens lydhørhed over for befolkningens behov. Det betyder ikke, at disse individer er i Illuminatis rækker; de ønsker simpelthen, at landet kører i henhold til deres ønsker og filosofier. De andre republikanere, ivrige efter at flytte valgsejre hen over alle staterne, tilslutter sig Tea Party medlemmerne for at stemme som en blok, og deres afstemninger viser, at det ofte betyder, at det ikke falder sammen med, hvad der ville gavne de fleste borgere.  

Nu skal vi gøre vores bedste for at efterkomme anmodningen om at give "en simpel videnskabelig forklaring på lys, og hvordan det påvirker en civilisation". Lys, der er den samme energi som kærlighed, er essensen af Skaberen, Kilden til al eksistens. Lys er den mest magtfulde kraft i kosmos, bevidsthedens helhed, sjælenes ingrediens og livskraften i ethvert levende væsen. Selv toppen af de mørke kræfter har en gnist af lys, ellers ville den ikke eksistere.

Lys kommer ind i dette univers gennem sit Højeste Væsen, som I kan kalde Gud, Allah, Jehova, Jahve eller ethvert andet navn, og alt er universelt forbundet med og inden for denne energi. Derfor er ånd, som anses for tro, og videnskab, der anses for virkelighed én og det samme: lys svingende på den ene eller den anden frekvens.  

Men lad os vende tilbage til begyndelsen af alt liv i hele kosmos. Skaberens første udtryk af sig selv skabte Kristus-riget og de ​​første sjæle, Ærkeenglene. Kristus-riget og Ærkeenglene er rent lys. På et ukendt tidspunkt skænkede Skaberen ærkeenglene gaven "den fri vilje" og dens følgesvend "kraften til at manifestere". Det vil sige, de kunne nu bruge Skaberens energi til at gøre, hvad de forestillede sig. I deres første fælles skabelsesproces, skabte de næste niveau af engle og guder og gudinder. Disse sjæle var også rent lys.

På et tidspunkt fik ærkeenglene tanken om give fysisk form til de sjæle der ønskede det. Det var oprindelsen til DNA og ​​elementer af kroppens "byggeklodser". Inden for DNA'et var der fotoner, som kontinuerligt absorberer og udstråler lys, der producerer kroppe med krystallinske celler. Disse indeholder kosmisk bevidsthed og har evnen til at leve i vibrationer af de højeste himmelske niveauer.

Efterhånden fik nogle sjæle, hvis negative gerninger fjernede dem fra lyset, brugt deres frie vilje til at nedgradere DNA’et hos nyere, mindre erfarne civilisationer. Ændringerne skabte mere kompakte kroppe med DNA, der indeholder elektroner, som har meget mindre lys og vibrerer ved meget lavere frekvenser end fotoner. Reduktionen af lys forårsagede tilsvarende reduktion i disse civilisationers bevidsthed, hjernens funktion og levetid. De mistede al viden om deres begyndelse, deres svækkede kroppe blev sårbare over for sygdom, og deres temperamenter inkluderede frygt og alle dens negative bivirkninger som grusomhed, grådighed, vrede, begær efter magt, uretfærdighed, fattigdom, splid og had. Had er ikke det modsatte af kærlighed, det er fraværet af kærlighed og lys. Det er betingelserne for tredje tætheds civilisationer.

Der findes nogle kroppe på Jorden med fotoner, og en ufattelig mængde befinder sig i atmosfæren. Men elektronerne er dominerende i langt størstedelen af jeres befolkning. Det er derfor, de halter bagud i at vågne åndeligt og bevidsthedsmæssigt, og i hele jeres verden er det ligeledes derfor, I har elektriske og elektroniske apparater og betaler for at bruge dem, i stedet for at have fotonernes "gratis" energi. Måden på opstigning, hvor fotoner overgår elektroner, er ved at øge mængden af lys i den kollektive bevidsthed.

Energi i sig selv er neutral. Det er de tankeformer, der knyttes til energistrømmene, som er positive med lys - eller negative uden lys. Formerne skabes af hvert væsens tanker, følelser og handlinger, og kollektivt samlet bestemmer de en civilisations tæthedsgrad, eller åndelige og bevidsthedsmæssige udviklingsniveau. Det er en universel måde at definere begrebet ”tæthed” på. Den anden er ”masse eller placeringen af massen”, og de ​​to passer ikke nødvendigvis sammen. Det er derfor at Jorden, en femte tætheds sjæl åndeligt og bevidsthedsmæssigt, samtidig kan være i de indledende faser af fjerde tæthed med hensyn til placering, og hvor de ​​fleste af hendes mennesker befinder sig på tredje tætheds udviklingsniveau. Dyr og planter absorberer mere lys end de fleste mennesker gør. På nuværende tidspunkt varierer lyset i mennesker fra strålende til lige nok for at holde deres kroppe i live.   

Nuvel, enhver person og enhver ting i jeres verden udsender vibrationer i samklang med hver forms bevidsthedsniveau, og det bestemmes af mængden af lys i enhver. Atomerne i livløse objekter, lad os sige småsten, fodbold, søm og stol har minimal bevidsthed. Undtagelser er krystaller og guld, som har en høj grad af bevidsthed. Bevidsthedsniveauet i jord er højere end i objekter, og det samme gælder snegle, orme og kortlevende insekter. Højere på skalaen ligger de arter af insekter, der har et veludviklet hierarki og et klart defineret arbejdssystem indenfor det.

Planteriget har et meget højt niveau af bevidsthed. Træer har intelligens og følelser, som  kun ganske få mennesker ville overveje selve muligheden for, og det strækker sig langt ud over det agern, der ved hvordan det bliver til en mægtig eg, og en æblekerne, der forstår at bære frugt. Bittesmå  blomsterfrø kender deres farver, og ved om de kun skal blomstre i een sæson eller blomstre år efter år. De generelt usynlige og derfor ukendte sjæle i Deva-riget, der arbejder hånd i hånd med hele naturen, er også meget avancerede bevidstheds- og følelsesmæssigt.  

Mennesker og andre høje ordner i dyreriget har det højeste niveau af bevidsthed - instinkt, intuition, hukommelse, læring og evne for ræsonnement, og det bredeste udvalg af følelser. Men kun mennesket er ligeledes udstyret med samvittighed og Skaberens gave af fri vilje. Selv om hvert levende væsen og hver livløse ting tjener et formål i den evolutionære proces af alt, er det den menneskelige befolkning, der sætter tempoet.

Hvor alle andre livsformer på Jorden opererer inden for deres respektive medfødte retningslinjer, der arbejder i harmoni med naturen, kan folk vælge at handle på gudelige måder eller ej, at lytte til deres samvittighed eller ej - og deres kollektive valg bestemmer civilisationens udviklingsniveau. Som menneskeheden udvikler sig via lys i åndelig og bevidst opmærksomhed, således gør alle de andre former på planeten det også, og de ​​kollektive vibrationsmæssige udstrålinger bevæger hele verden fremad. Og når en verden gør fremskridt, bliver livet enklere og gladere! Det er kun i tredje tætheds lavere vibrationer at en civilisation skaber alle de indviklede forhold, der er skabt af negativitet.

Kære brødre og søstre, vi ved, at I ønsker dramatiske ændringer til det bedre og til tider føler, at det er et spørgsmål om et skridt fremad og derefter tilbage. Jeres medier understreger denne "episke" films nedadgående drama, i stedet for de utallige vellykkede resultater i landsbyer, byer og lande rundt om i verden. Og journalister kender ikke til de livsbekærftende udviklinger "bag kameraet." Hvis I kunne se jeres verden, som vi gør, ville I blive overrasket over fremskridtene, over de forhindringer der er mødt og fjernet, og den læring – ja genhuskning - I har mestret! Vi hylder jer, frontbølgen af lys-bærere på Jorden og omgiver jer med ubetinget kærlighed.

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com

Ingen kommentarer: