søndag 17. august 2014

Kjekt å vite ...

Hvis vi kjenner oss fri, så er vi av høyere bevissthet, leser jeg.  Så får vi bare kjenne etter da om vi føler oss fri eller bundet.  Om vi føler oss bundet er det nok av noe jordisk skitt, som Iliuka kaller alt som jordisk er.  Iliuka har ikke så høye tanker om det vi har klart å lage her - eller rettere; det vi ser for oss her og det vi bruker og tror er stabile saker! Det har en viss struktur og fasthet, men ut over det så er det illusjon og ikke noe annet.  

Men som vi forstår videre da, så er illusjonen sterk nok til at den kan brukes av oss til daglig i dette tenkte bildet som vi lever som livet på Jorda.  Er det noe som er uforståelig av det jeg forsøker å formidle her nå, så kan vi kommunisere gjennom bloggen hvor jeg svarer på alle spørsmål som er relevant for saken vi diskuterer.

Vi våkner opp til intergalaktisk forståelse nå og dermed forstår vi også at det ikke kan være noen grenser i universet, slik vi mennesker har forstått det til dags dato i sin eller vår verden.  Bare ta for deg et hvilket som helst kart, så ser du grensene i hytt og pine rundt omkring.  Hva og hvordan lever vi da, jo, innenfor hver vår uoverstigelige grense!  Slike grenseordninger har vi mennesker gått til krig på i evigheter!  

Menneskene har slaktet andre mennesker (eller oss sjøl!) om vi mente grensene var oversteget. Vi har stykket opp verden rundt oss og holdt våre grenser som hellige kyr.  Går vi utenfor den er vi straks i områder hvor vi må forholde oss strengt til oppsatte regler og forskrifter og trør vi feil er fengsel det neste. 

Dette er det nok mange som vet noe om. Slik har menneskene holdt på, ikke rart at Iliuka kaller alt vi har og omgir oss med for jordisk skitt! Etter hvert som vi våkner, så ser vi hvor riktig det er det han sier.  

Når trykket i jorda nå forsvinner, oppstår det temperaturer som forløser magma som så strømmer opp og ut fra jorda.  Dette vet vi nå, men vi skal ikke bekymres  av den grunn. Det magnetiske polskiftet jorda har vært igjennom påvirker også dyra på mange måter.  Det er fint om mennesker er årvåkne og følger litt med rundt seg i denne tida.  

Det vil skje sesongforflytninger av ville dyr på alle nivåer nå framover.  Det har allerede påvirket mindre pelsvesener i naturen. Biene forflytter sin sesong nå, det har vel mange lagt merke til. Polskiftet har dreid godt og vel 7 grader, men skal opp i 21 grader før det stopper. Da blir det pause i omtrent en ti-års periode. forts. nok en annen gang ... 

Tukáte

Ingen kommentarer: