tirsdag 24. august 2010

Vibrasjoner og harmonisering

Fra "The group" av Steve Rother.
http://lightworker.com/beacons/
~ Secret of the Expanding Universe ~

Når det nå er blitt åpning mellom dimensjonene - ytre og indre - kan vi frigi våre eldgamle maler til fordel for de vi skaper sjøl. Det er snakk om energetisk struktur som gjør at vi kan bære mer av ånden i den fysiske kroppen. Bevisstheten må overta en del av det som tidligere har gått automatisk. Vi har pustet helt automatisk i 3d (for vår overlevelse), men det går over til å bli halvautomatisk nå. Skal vi ha optimalt utbytte av pusten, må vi være bevisst med i pustingen. Ved å kople til bevisstheten framfor å leve 'bevisstløst', skaper vi det nye mennesket. De gamle restriksjonene på det vi skaper, blir fjernet. Når vi er over de første vaklende forsøkene, oppdager vi at vi kan skape nye energiformer meget hurtig. Vi er i en dimensjon nå, som understøtter våre forsøk på å skape nye tilstander rundt oss der vi beveger oss. At vi er med på å fjerne mye av tomsnakket på Jorda, betyr at energien klarner opp. Vi vil møte mange nye utfordringer, men det blir gode læremestre for oss videre på vegen.

Vi skal fram til harmonisk velvære på den nye Jorda, og dette arbeidet fortsetter de kommende åra (les i kanaliseringen om hvor enkelt det gjøres.) Det er snakk om vibrasjoner ved harmonisering, og det er snakk om å være med i all kjærlighetsflyten i universet. Det er i grunnen det eneste vi trenger å gjøre for å gjenskape Himmelen på Jorda. Vi åpner opp energifeltet vårt ved at vi ser, og energetisk kontakter, andre mennesker som kommer inn i vår sfære. Vi ordner opp i møtende følelser i opprør, på den beste måten ved at vi holder orden på våre egne grenser. "The group," minner om at vi må behandle hverandre med den største respekt, nære og hjelpe hverandre ved hver anledning og ikke å forglemme, at vi spiller et vakkert spill i å utgi oss for å være menneske - spill godt sammen, er oppfordringen.

Ingen kommentarer: