søndag 1. august 2010

August 2010

Sannheten vil fortsette å presse seg fram - også denne måneden. Så mye sannhet har vært skjult i så lang tid, at den nå har det travelt med å komme fram. Alle avsløringer i det siste, er slett ikke tilfeldig. Alt er i endring - ikke noe blir som det har vært. Den som prøver å gå motstrøm i denne saken, må bli veldig skuffet. Forandringen har ligget i kortene lenge, men ikke alle spillerne har vært like observante. Fra 7. - 15. august vil det bli sterke energier, som i slutten av måneden kulminerer i harmoni. Det er en måned til å bli utslitt i dette også, som de foregående, men reven har allerede sagt det - "alt er en overgang" - og det samme sier vi. Det blir bedre og bedre etter hvert som de mørkeste krokene blir opplyst og utluftet. Vi må bare stå på!

Ingen kommentarer: