torsdag 5. august 2010

Den Røde Måne og tallet 9

http://starchildglobal.com/

På grunn av de mange spesielle sammentreffene i universelt perspektiv som skjer dette året, så er i grunnen hele året en fanfare for å få vekket flest mulig av jordboerne. Mange har sett månen i annen drakt allerede, enn den vanlige. Dette er også varslet forlengst av Mayaene. Her er noe av det Mayaene sa om den røde månen og tallet 9, som mange jordboere bærer. Michael sier gjennom Celia Fenn:

"Tallet for the Red Moon er 9, som symboliserer gjentaking av store sykler. Et eksempel på slik gjentaking er periodisk retur av læremestre for å hjelpe til med oppvåkningen av menneskeheten. 9 er tallet til Quetzalcoatl, Buddha og Kristus. Red Moon er et symbol for store lærere som har kommet for å oversette universell visdom til menneskeheten og å føre den sammen med den nyvåkne bevissthetstilstanden som er tilgjengelig for alle nå. Slike lærere fungerer som et bindeledd til det guddommelige og holder løftet om full selvbeherskelse. Dette justeres med hvor vi er nå. Vi har våknet helt i the Yellow Self Exisiting Seed året, og nå i Red Overtone Moon året er vi klare til å oppleve "Master Teacher" i oss selv. Dette handler ikke om retur av en enkelt stor Master Teacher, men om at hvert oppvåknet menneske vil finne læremesteren i seg selv, eller den guddommelige gnisten i sitt eget hjerte! For et fantastisk år det lover til å bli på den innkommende og kraftfulle bølgen av Cosmic Light idet vi går inn i en ny syklus og en New Energy."

Ingen kommentarer: