lørdag 14. august 2010

Ny epoke

http://www.ronnastar.com/

Det gir optimisme å bli kjent med AA Michael og det han sier (gjennom Ronna Herman), hver måned. Sløret er snart trukket helt til side, så vi får se inn i andre riker. Lysbyene utenfor Jorda, har stor påvirkning. Ro og fokusert tanke er avgjørende, i tilfelle noen synes det går for seint. Vi går gjennom den spirituelle 'passkontrollen', kan vi si, og denne gangen kreves det noe annet enn det vanlige. Det handler om ferdighetene våre, og noe av det viktigste er makten vi gir til andre i løpet av livet i 3D. Makten må vi ta tilbake og opparbeide vår egen suverenitet. Det som ligger i det auriske feltet i forbindelse med solar plexus, det må renses og opplyses. I det hele tatt er dette en dramatisk omveltning i det indre livet til folket på Jorda. Vi forbereder oss for livet i 5D nå. Vi er så rettet utover, men det er i det indre det skjer.

I dette århundre vil det forresten bli enorme omveltninger i hele dette universet. En av de store endringene er, at det ikke lenger vil være noen variasjoner av universell lære i fri flyt som idag. Heretter vil all informasjon fra det kosmiske lysrådet være fra en kilde og bestå av samme grunnleggende filosofi, stort sett. Alle feilkilder, slik vi har blitt kjent med, lukes bort nå. Vi får også ta del i en visjon Ronna hadde i starten av dette året. Den har tidligere kun vært kjent for hennes elever, men frigis for alle nå. Jeg anbefaler alle å lese denne meldingen. Vi blir også minnet om, at det er vår egen sak å avgjøre hvordan de kommenede åra skal vise seg for oss og hvordan vi foretrekker å oppleve de dramatiske omveltningene vi er inne i. Be om veiledning, og følg din sannhet, sier Michael.

Ingen kommentarer: