tirsdag 10. august 2010

Er det nødvendig med fri vilje?

Vi er ved et viktig vendepunkt og endepunkt for den frie viljens muligheter slik vi jordboere har spilt dette spillet. Vi har basket oss fram gjennom 'ødemarken' og brukt viljen når det passet oss, men vi har også satt oss ned og syntes synd i oss sjøl - offerrollen var en rolle som skulle spilles ut i den frie viljens rom. Det har ikke vært noen definitiv makt som har lurt i kulissene og kommet med små ymt av veiledning. Vi har rotet oss fram og spilt på de strenger vi hadde og vi forsvant gjerne ut av bildet for en tid, men kom alltid tilbake igjen i form av en eller annen kopi.

Kopiene har hele tida avansert et hakk sett i evolusjonsmessig perspektiv. En sammenlikning fra da til nå, kan få håret til å reise seg. Vi og planeten har utviklet oss sammen, og idag er vi begge utmerkede eksempler på at øvelse gjør mester. Vi har ikke alltid vært like allvitende og forstått at Jorda og vi er ett og det samme. Det blir som to armer som tilhører samme kropp, men vet det ikke. Jorda tar til seg et nytt mønster ved dette vendepunktet ved at den justerer seg i forhold til de andre planetene i galaksen.

Tilsvarende justeringer skjer i menneskekroppen og fører til store endringer med spenninger både individuelt og globalt. Endringene resulterer i maktforskyvninger i oss og utenfor oss. Hierarkiske maktstrukturer vil ikke lenger være en realitet blant menneskene og på planeten. Vi får se at vi lever på en ny, levende planet hvor mange skjulte lag vil komme fram. Som kollektiv stiger menneskeheten til nye høyder og blir mer bevisst Jorda som kilde til styrke, harmoni og balanse. I denne forandringens tid, hva gjør vi med vår frie vilje? Vi frigjør oss fra den, da den ikke lenger er nødvendig i en tilstand av full balanse.

Ingen kommentarer: