tirsdag 3. august 2010

Fotonenergi

http://www.kirael.com/

Fotonenergi omgir Jorda, og det vil i løpet av dette skiftet føre til store omskiftinger på planeten, sier Kirael. Forskerne vet at energien eksisterer og har også skrevet artikler om den. Den eksisterende teknologien vil ikke fungere med fotonenergi, så enda er vi ikke der. Når foton kommer inn i atmosfæren vil det magnetiske feltet bli endret, og de gamle energikildene vil ikke spille noen rolle lenger. Dette vet både regjeringer og forskere, så inntil både gass og olje er oppbrukt blir informasjon om foton holdt hemmelig.

Tenk deg at du puster prana inn gjennom pineal, og samtidig får du også foton inn i kroppen. Deretter kan du be energien om å helbrede deg der du ønsker og den gjør det. Prana-puste en eller to ganger om dagen med den hensikt (intensjonen er redskapet!) å åpne opp for foton. Hvis du ønsker å helbrede noe, så fokuser og det vil ordne seg. Foton vil ikke automatisk helbrede, det er nødvendig for deg å be spesifikt om det. Du kan også helbrede andre ved å bringe foton inn i kroppen ved pranapusting. Du plasserer hendene på personens krone med den intensjon å sende fotonenergi inn i kroppen, og energien går dit behovet er.

Når kroppen opplever smerte, er det fordi du ikke har nok fotonenergi i kroppen. Det bryter ut smerter som forstyrrer balansen, og du må pranapuste og innhalere foton. Du vil føle kjærlighet og lys i hele kroppen. Hvis du pranapuster og bringer foton inn i denne reisen, vil du bli mye bedre i dag enn du var i går, sier Kirael.

Ingen kommentarer: