onsdag 28. oktober 2015

Sheldan Nidle - 27. oktober, 2015 - 13 Cauac, 13 Tzec, 12 Manik

Dratzo! De siste og avsluttende møtene er i gang. Tidsskjemaer er på plass ettersom en rekke avtaler har gjort en generell utløsning av fonds mulig, og med det den spede begynnelsen på den formelle overgangen fra kabalen til Lyset (3D - 5D). Disse operasjonene vil gi det grunnlaget som trengs for å begynne å manifestere en ny virkelighet. Som vi slo fast forrige uke, ligger det nye bank- og finanssystemet ferdig og vil gradvis ble satt online. De som har ansvaret for sikkerheten i de nye republikkene har full tillit til at disse lenge hemmeligholdte entitetene omsider kan proklameres på formelt vis. Denne prosessen skjer kun fordi vi har gjort det klinkende klart at Himmelens program er avhengig av dannelsen av nye styresett og nasjonal ledelse, og en slutt på fortsatt bruk av lett manipulerbare fiat-penger. Følgelig vil det bli en global velstand for alle, basert på en nyfastsettelse av valutaers verdi, og viktigst av alt, valutaer som har sann verdi. Med dette menes at de er grunnlagt på bruk av edle metaller. Dette er i beste fall et midlertidig tiltak ettersom penger om ikke lenge vil forsvinne, etter hvert som prosessorer og andre beslektede teknologier kommer på banen. Disse innretningene vil være både Jordisk opphav og teknologier fra Føderasjonen. Dere er på vei inn i en tid med høynet bevissthet og kunnskapen om at dere ikke er alene.

De nye styresett og nasjonal ledelse vil bli etablert på forvandlingen fra gjeldsslaveri til frigjøring. Hva betyr egentlig dette? Det impliserer at dere har frigjort dere fra en hel rekke kjerne-oppfatninger som har vært innpodet i dere av Anunnakiene og lakeiene deres for tusenvis av år siden. Dere har oppnådd frihet og legger bak dere oppfatningene om at det alltid er mangel på ting og følelsen av at det er ingen ting dere kan gjøre. Menn og kvinner som har suksess har kastet av seg disse oppfatningene. Dere må derfor ta inn over dere dette omfattende settet av oppfatninger som vil endre hvordan dere tenker og hvordan dere betrakter den gamle virkeligheten. Denne velstanden er det nødvendig at dere forankrer inni dere. Den sanne personligheten til en suksessrik person vil med ett vokse frem. Og blandet med dette er også en stor dose med ydmykhet og et behov for å hjelpe hverandre. Dere vil komme til å se dette riket i et helt nytt Lys! Dere vil se viktigheten av å skape et sant SAM-funn. Dette samfunnet vil være globalt og være med og sikre at dette nye riket under utforming, virkelig sørger for å få en slutt på forurensningen av luft, vann og jord. Denne nye verden vil i glede knytte seg til Gaia og til de mange aspekter av deres galaktiske menneskefamilie.

Som dere kan se, vil dette nye riket av velstand danne tallrike nye åpninger for å uttrykke sin nåde og vise sin overlegne fordelaktighet. Dere er i dette vidunderlig modus at dere vil legge penger bak dere og forstå hva dere egentlig er. Tidsalderen hvor det handlet om "å overleve" og "hver mann for seg selv" vil være over og borte for alltid. Det er disse magnifikke Vesenene som skal vende, i glede, tilbake til full bevissthet. Vi følger nøye med etter hvert som dere bruker denne stadig økende bevisstheten deres til å forhindre krig, presse regjeringen til å tjene dere bedre og ekspandere deres forståelse av økologien. Disse foreløpige endringene er kun starten på hva deres storslagne kollektiv er i stand til. Etter hvert som de ulike typene av fonds blir tilgjengelige, er det meningen av dere skal bruke disse til å hjelpe hverandre gjennom bruk av "healing-sentere" og en kollektiv "vaktbikkje" rolle overfor styresmaktene. Dette representerer fremveksten av en mektig følelse inni dere at dere ønsker å leve i et "anstendig rike" med et solid sett av grunnlovfestede beskyttelser som sikrer deres ukrenkelige rettigheter. Denne forvandlingen vil bli hjulpet frem av både de Oppstegne Mesterne og oss.

Disse endringene i bevisstheten deres blir i høy grad hjulpet av de energiene som Himmelen bringer hit i stadig større mengder. Disse energiene er i ferd med å endre den hormonelle strukturen i deres fysiske selv på svært subtilt vis. Dette muliggjør de forandringene som får deres bevissthet til å øke og som inni dere skaper nye oppfatninger om denne virkeligheten og alt i den. Dere er i ferd med å bli gjort klare til å forlate barndommen (dette 3D-riket) og langsomt bevege dere frem helt til terskelen av deres nye 5D-rike. Her vil dere trenge deres eget Krystall Lys Kammer for å fullføre denne operasjonen. Vi i den Galaktiske Føderasjonen har overoppsynet med dette, sammen med deres egne voktere fra Engleriket, som passer på den fysiske kroppen deres. Denne prosedyren er i ferd med å nå sitt neste kritiske trinn når dere blir eksponert for denne særskilte velstanden som er laget for å endre hvordan dere betrakter denne virkeligheten. Denne fremveksten av en helt ny velstand for alle er ment å utløse nye styresett og regjeringspraksis og med det en ny fødsel for deres naturgitte rettigheter. Dette er i tillegg et signal om vår ankomst. Dette vil være en ny tid hvor dere vil få en foreløpig introduksjon til deres sanne historie og det nye ansvaret dere vil få!!!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne dagen representerer et reelt vendepunkt i kampen mellom overflatemenneskeheten og de mørke. Himmelen har lagt veien klar for deres vei til full bevissthet. I dag kom forserte dere det første hinderet på deres langsomme, men sikre vei. På veien mot dette storslagne målet, kan endelig en milepæl feires. Anunnakienes lakeier har overgitt seg og gitt fra seg makten over dere. Således er de første stegene på veien mot den sterkt tiltrengte velstanden endelig fullført! I tillegg har Himmelen gitt sin autorisasjon til sine ulike voktere fra Engleriket om å gjøre klar enda et sett fysiske endringer, som vil fullføre det første av mange trinn som gjøre dere klare til å få tilbake deres fulle bevissthet. Dette fullførte trinnet forankret de nye chakraene deres og forandret hvordan meridiansystemet i den fysiske kroppen deres opererer. Vi er blitt fortalt at dette grunnleggende trinnet deretter vil føre til ett hvor flere av deres eteriske sjikt vil bli konsolidert. Dette vil bli overvåket av de medisinske teamene og av oss.


Vi ber dere uansett hva som skjer for dere, om å fortsette å være positive og når som helst dere har behov for assistanse, å henvende dere til oss. Vi er her for å bringe nåde og hjelpe dere å lære å takle slike vanskelige situasjoner med stil og eleganse. Det er nødvendig at vi betrakter oss selv som et åndelig samfunn som er i ferd med å komme sammen for å hjelpe hverandre gjennom denne tiden. Dere, mine Kjære Barn, er spesielle og er i ferd med å gå gjennom en særdeles uvanlig operasjon initiert av Himmelen for flere tiår siden. Denne hellige prosessen vil fortsette og vil opphøre først når dere har navigert dere gjennom de vidunderlige nyansene i Krystall Lys Kamrene. For mer enn 15 tusen år siden gjennomførte presteskapet i Atlantis de første av mange avskyelige eksperimenter på dere. Denne hierarkiske gruppen av kvinner og menn gjorde alt i sin makt for å hindre at samfunnet deres brøt sammen, og ønsket samtidig å innynde seg hos sine mørke kompanjonger. Resultatet av dette var merkelige eksperimenter på deres forfedre.


Vi ber dere å fortsette å være positive. I svært nær fremtid har vi til hensikt å utdype mer omkring det vi akkurat har fortalt dere. Vår felles historie er en vevnad som det er nødvendig å rekke opp mildt og varsomt. Vår oppgave er å veilede dere frem til en full forståelse av hvordan dere ble Vesener med begrenset bevissthet og forklare på en forståelig måte hvordan dere nå er i ferd med å bli brakt tilbake til deres opprinnelige tilstand. Hver og en av oss har, på samme måte som dere, levd mange liv i stille fortvilelse. Nåden har, i anerkjennelse av alle disse livene, gitt oss en måte å holde seremoni, som har brakt oss tilbake til vår tilstand av udødelighet. Denne tilstanden kommer fordi Himmelen ønsker at vi bruker nåde og Kjærlighetens kraft til å veilede dere. Himmelen ønsket at vi skulle representere det Guddommelige, fordi vi etter dens hellige vurdering, levde mange åndelig eksemplariske liv. Således skulle vi forvandles gjennom hellig seremoni og bli Oppstegne Mestere. Vi ble sendt på åndelig "rekruttskole" og fortalt om vår tjeneste for Himmelen.

I dag fortsatte vi med våre budskap. Dette handler om glede og om erkjennelsen av at en viktig milepæl er passert. Dere er nå så mye nærmere deres hellige mål om å vende tilbake til deres tidligere status som fysiske Engler. Denne reisen er nå rede til å fremvise en del langt mer tilfredsstillende krumspring. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: 
Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå tilhttp://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.

Ingen kommentarer: