onsdag 7. oktober 2015

Sheldan Nidle - 6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

De ulovlige regimers tid er forbi, melder Sheldan Nidle.  Bankfolk og forretningsmenn spesielt - lever mer enn usikkert om dagen.  Det ligger an til stort mannefall, får vi høre, og får nok snart både høre og lese om resultatene av truslene. Personlig vil jeg la forventninger om de store resultatene strekke seg litt sånn over langs, fordi jeg har nok allerede ventet opp kvoten min.

De atlantiske eksperimentene senket nivået på vår bevissthet, den gangen da Anunnaki formet vårt landskap.  Vi visste over hodet ikke hva vi ga oss ut på, og heller ikke hva vi tok imot av skikker fra Anunnaki, men tilpasset oss dette og har siden gjort bruk av det vi lærte den gangen. Nå skal det avlæres fordi alt det vi lærte da er basert på frykt. Vi skal tilbake dit vi var før Anunnaki kom snikende.

Dette er en transformasjonsprosess som er velkjent blant andre menneskelige samfunn, men ikke desto mindre kan den fortone seg som ganske forvirrende mens den står på.  Vanligvis tar en slik endring av bevisstheten hundretusener år å gjennomføre, mens vi gjennomgår den på relativt kort tid. Vi skal bort fra frykt og kontroll og over til den naturlige prosessen som vi allerede er i. 

Det er positivt å dele med hverandre.  Er vi av den formening at det smarteste å gjøre er å ikke dele nye funn med våre medmennesker, vil det føre til en negativ prosess som rammer oss sjøl. Den som har tanker om ikke å dele med andre, må snarest ombestemme seg for ellers venter det et meget negativt resultat. Åndelig kunnskap handler om å dele gledene  med hverandre.    forts.

Sheldan Nidle;  Click here     

Tukáte

Ingen kommentarer: