fredag 23. oktober 2015

Om "å ta det innover seg".

Om "å ta det innover seg".  Dette og liknende svada er kommet inn i språket og blir ivrig brukt - i tide og utide -  av folk som enten ikke forstår språkets behov eller ikke bryr seg om hvordan de radbrekker noe av det beste vi har.  Det er trist for utviklinga av språket at språkbrukere ikke er mer kresne med hvordan - og hvilket - ordforråd de hjelper til å spre i et land.  

Språk trenger omtenksomhet og forståelse!

Vi bør tenke oss godt om og være svært nøye med hvordan vi bruker språket, det er slik jeg ser på det ihvertfall. Språket er som et lands smykke - og smykker roter en ikke med!  Det må være en klar sammenheng mellom klærne og smykkets utseende - eller også - språklige uttrykk. En må vite hva som går til hva ved enhver anledning. 

Kjære leser:  Ta dette inn over deg!

Tukate

Ingen kommentarer: