søndag 1. november 2015

Å forflytte seg mellom høyere og lavere frekvenser !

Over en tidsperiode på kanskje så mye som ti-tolv år har jeg levd i flere dimensjoner samtidig. Hvis det ikke skjedde noe rundt meg i 3D, forflyttet jeg meg automatisk både fram og tilbake i tid.  Dette har skjedd ganske effektivt og uten noen flyttesjau, slik vi kjenner til ved 3D-forflytninger ellers. 

Sheldan Nidle sier i siste kanalisering:  "We are in the process of shifting our reality. We say "we" for all dimensions, realities and worlds are shifting into a higher frequency of expression. As it is for the least, it is for the greatest." 

Det jeg er mest vant med er å flytte fram og tilbake over et spenn på omlag 50-60 år. Jeg har opplevd hele spennet flere ganger. Det har vært så virkelig, forflytningen har tatt meg med på helt realistiske reiser fra et par år gammel til voksen. Jeg lever selve reisene!

Første gangen dette skjedde satt jeg i en telefonsamtale og lyttet til et menneske som snakket både på innpust og utpust - og vel så det.  Under forflytningene var jeg klar over at jeg satt i telefonen, men jeg levde i forskjellige frekvenserer som helt naturlig. Jeg var meg hele tida - barn og voksen alt ettersom.

Jeg merket ikke at jeg forflyttet meg for jeg gled mellom høyere og lavere frekvenser og tider. Det er vanskelig å beskrive dette for jeg finner ikke dekkende ord. Nå kan jeg oppleve denne forflytningen daglig, men det er like vanskelig å beskrive. Vi flyter mellom dimensjonene.

Det jeg skriver er ikke dekkende for det jeg opplever nå, men kanskje noen av leserne har opplevd det samme og vet hva jeg snakker om. Sjongleringa mellom dimensjonene er svært spesiell, men kommer nok av at vi holder på å endre frekvenser fra 3D til 5D og full bevissthet.

Suzanne Lie Archives - Golden Age of Gaia

Tukáte

Ingen kommentarer: