tirsdag 6. oktober 2015

Vår verden er i ferd med å bli totalt forvandlet!

Verden er i en frigjøringsprosess.  Den skal frigjøre seg fra den gamle energien - årtuseners mørk Anunnaki-kontroll.  Skal vi endelig få den verden vi ønsker - og skal ha, da må alle forstå dette enkle prinsippet; at godene skal deles. Så lenge det finnes enkeltpersoner og regjeringer som ikke holder seg til dette, treneres oppvåkninga. Det skal bli godt for både Jorda og oss med ny energi. Vi gleder oss. 

Den mørke energien holder gående mye mørk agering som kriger og andre krangler, men det er fortsatt mange som også holder den mørke energien på grunn av tankegang, penger osv.  Det er likevel en hurtigere utvikling i oppvåkninga denne gangen enn det har vært tidligere under liknende prosess, vet vi.  Det lever en rekke utviklede sjeler, fra andre planeter, på Jorda nå.  

For hvert øyeblikk beveger vi oss nærmere en fredelig verden med rettferdighet, godhet og overflod for alle. Vi har da holdt ut godt og vel omtrent en 80 års prosess med oppstigning og bevissthetsøkning.  Det er en mentalitetsendring over hele kloden nå, men det kommer ikke fram i dagens nyheter da kontrollen krever at de kjører i de gamle sporene fortsatt.  Menneskenes bevissthet stiger, tross alt, og det ganske kraftig.

Ledere på verdens arenaen står fram som motstandere, men bak lukkede dører arbeider de iherdig sammen for å oppnå resultater for et fredelig liv basert på ærlighet og rettferdighet. Heller ikke de vet at en rekke utviklede sjeler fra andre sivilisasjoner lever blant oss for å hjelpe til i vår prosess. I tillegg til dette henger det tusenvis av romskip rundt Jorda for å hjelpe til på mange viktige områder.

Matthew og andre pålitelige avsendere bekrefter den gode utvikling som nå skjer på vår planet!.

Ingen kommentarer: