torsdag 22. oktober 2015

Illuminati mister fotfeste - vårt blir stadig sterkere!

Illuminati er desperat!  Folket i USA har 'alltid' sett på sitt land som dén frie pletten på Moder Jord, men hvor sant har dette vært?  Like usant som mye annet vi har kalt 'amerikansk' i tidas løp.  Folk og land som ble styrt av andre korrupte regjerignger visste at de var fanger av politiske systemer, men nå først begynner det å demre for USA's befolkning, at de er blitt lurt av sine ledere! Løgnen som ble gjentatt i generasjon etter generasjon!

Et av de siste trekkene fra Illuminati var bombingen av sykehuset i Kunduz, Afghanistan, hvor "Leger uten grenser" hjalp fortvilte og syke mennesker.  Da het det også i Amerika - vi må bekjempe fiendene som ønsker å ødelegge vår frihet og demokrati. Løgn og fanteri alt sammen, men alle får etter hver sin overbevisning. Tror vi lenge nok at det blir krig, så får vi oppleve krig og motsatt. Alt som kreves er at vi lever i Lyset, eller BE KIND!

Det som skjer nå har rot i Oppstigninga som Jorda er deltaker i - den inntar stadig lysere energiplan hvor negativt basert aktivitet raskere og mer ettertrykkelig gjør seg ferdig. Noen tolker dette som 'endetiden', men det er ikke selve tiden som er ved sin avslutning, men en vesentlig del av den. Jorda vandrer stadig mot bedre tider - moderat klima vil vi snart oppnå over hele verden! Utslag av giftige elementer vi omgir oss med vil heretter bli nøytralisert.

Vi vil få avansert teknologi som avhjelper miljøskader øyeblikkelig. De kjære biene våre kommer igjen tilbake og dyrelivet vil stabilisere seg på et fornuftig nivå  og tilpasse seg stigende temperaturer.  Fredelige samfunn vil endre behovet for overvåking, og fattigdom vil bli eliminert.  For å være med på alt dette kan vi se oss omgitt av gyllent hvitt lys og stille våre spørsmål, slappe av og svaret kommer. Er vi ærlige - får vi ærlig respons! 

Tukáte

Ingen kommentarer: