onsdag 27. mai 2015

Oppvåkninga fortsetter ...

Vi forstår stadig mer, takket være at vi er istand til å ta inn sterkere og renere energi hver eneste dag. Når vi får en slik energi-input med jevne mellomrom, så er det lett for oss å bli åpen for stadig å forstå mer. Vi forstår også mer av hva det vil si å være et Menneske - i bunn og grunn. Vi reflekterer over dette livet som vi har tatt som en selvfølge og egentlig ikke tenkt noe dypere over. Dermed har vi straks et annet bilde av den gamle Jorda óg Den Nye Jorda, og vi forstår nå det vi har innbilt oss at vi forsto - på en annen måte. 

Alt avhenger av menneskenes evne til å ta til seg den nye energien og dermed få en utvidet forståelse. På hvilken måte energien endrer seg rundt oss, det forstår jeg ikke helt ennå. Hvor kommer den nye energien plutselig fra, eventuelt? Jeg mener, planeten Jorda henger der i verdensrommet og på hvilke premisser kommer det da ny energi til denne planeten, dette kan vi spekulere på. Det må jo gjelde alle planeter i verdensrommet da, eller er det bare planeten Jorda det angår. Dette har ikke helt blitt klargjort ennå, synes jeg.

Endringer er uunngåelige, sier SaLuSa, og dermed vet vi at våre møter med dagens endringer er en naturlig del av det vi skal treffe på i denne tida. Vi skal jo endres vi også som befolker planeten, på lik linje med alt annet. Vi har vært i en endringsprosess i lange, lange tider allerede har vi blitt fortalt. Slike endringer merker vi ikke så godt, fordi endringene foregår ofte på det subtile planet og der er vår oppmerksomhet heller fraværende - men kan du ikke, så skal du! Dette ser ut til å være et tildekket motto rundt oss. Ingen pardon. Menneskene er naturfenomener på linje med naturens andre fenomener som vi er vant til å møte på når vi lever oss gjennom naturens labyrint, slik vi gjør nå stadig mer åpent enn tidligere.

Jeg spurte Iliuka nettopp om det var noen meldinger til meg nå, og han svarte: "Alt er der velsignet og bevaret i de gamle tanker. Alt er der velsignet av å bære ennu større tillit til hva den selv mottager. Kildene er åpne for alle. Ke." Iliuka sier altså at jeg må være helt åpen og ha tillit til det som kommer av beskjeder, fordi kildene hele tida sender meldinger. Da er det vel bare å ta imot det jeg makter da, og skrive det ned.  Det er ikke noe skille mellom sendingene, det er en evig strøm med meldinger fra universet - uten stans.

Tukáte

Ingen kommentarer: