søndag 24. mai 2015

Du Gamle Sjel

De menneskene som utgjør de store forskjellene på Jorda nå, er de med mest erfaring, sier Kryon, og mener de som har levd mange liv på Jorda. Gamle Sjeler kan godt være under 20 år eller også over 80 år.  Dette er den kronologiske alderen, men for å finne ut om en person er en Gammel Sjel, setter han opp noen attributter.

Attributt EN:    
Den første grunnen er at du lytter til dette budskapet, da det tiltrekker seg kun Gamle Sjeler.

Attributt To:    
Det første er opplevelser som "déjà vu" - en får eldgamle minner fram i bevisstheten. Menn finner såkalte kamerater, andre menn de blir kamerater med på nytt.

Attributt Tre:    
Ett tegn er å se tall - eks. se tallet  11:11  på klokka relativt regelmessig. Slike tegn er leveringssystem til gamle sjeler, sier Kryon.  Det er et slags kommunikasjons-system beregnet på denne kommunikasjonen.  Beskjeden er:  "Vi vet hvem du er, Gamle Sjel."

Attributt Fire:    
Er du en klok person, er du en Gammel Sjel.

Attributt Fem:  
Fra nå av må du oppdage Sannheten og dermed løses Fortida opp. 

Attributt  Seks:
Gamle Sjeler er her for å oppleve den Nye energien og for å spre sitt Lys! Intuisjonen stiger fordi du er en Gammel Sjel.  

Attributt  Sju:    
Gamle Sjeler er her for å skape den endringen som må til - akkurat nå.  Ved at de Gamle Sjelene er her skjer den forbindelsen som var ment å skje - bånd knyttes.

Mens Kryon snakker om Gamle Sjeler som lever på Jorda nå, snakker Sheldan Nidle om penger som skal fordeles. Dette er penger som Anunnaki stjal fra oss, men nå er endelig Anunnaki forvist herfra og pengene blir igjen våre.

Gamle sjeler er her for å spre lyset primært - ikke for å abeide med andre oppgaver nødvendigvis. Det er en ny tanke for meg (Tukáte) - at det var den Nye energien vi ville oppleve - derfor kom vi denne gangen.  

Tukáte

Ingen kommentarer: