onsdag 6. mai 2015

Anunnaki - den store bedrager

Jeg husker så godt da jeg først ble oppmerksom på Anunnaki, og hvordan tankene mine siden har kretset rundt dette spetakkelet som har hatt vår skjebne i sin hule hånd. Jeg forsto at det var noe skjellsettende mellom vesenet Anunnaki og oss mennesker.  Nå kommer den hele og fulle sannhet om Anunnaki og alt han foretok seg - det var han som tuklet med vår bevissthet så vi ikke skulle forstå alt som skjedde.

For tretten tusen år siden begynte vår snuoperasjon!  Den har tatt sin tid, men nå er vi endelig i den avsluttende fasen.  Den oppstykkede framrykkinga vi har holdt på med i tusener av år, ser nå endelig ut til å være i sluttfasen.  Vi takker, bukker og bøyer oss i støvet for NESARA og ønsker oss bort fra dette oligarchy-dominerte miljøet vi har vært i, og holder på å fjerne oss fra. Nå er det sannhet og åpenhet som gjelder.

Nå får vi ny teknologi, som betyr at vi heretter kan kurere sykdom og stabilisere miljøet. Forurensningen av miljøet skal avsluttes - en snuoperasjon er nært forestående.  Gaia er svært fornøyd med det vi vil gjøre som rydder opp i hennes smerte og direkte ubehag.  All gruvedriften vi har drevet på med, og fortsatt driver på med, jordbruk og fiske som var nødvendig for menneskenes ovrelevelse - alt skal bort. Ny teknikk tar over.

I løpet av denne måneden begynner masseleveransene til Jorda å utvikle seg, da er det ingen bønn lenger for "de mørke" til å forpurre noe som helst.  Nå forandres det bildet vi har av hvordan menneskelige samfunn fungerer. Det kommer til å bli dannet såkalte religiøse filosofier som skal inneholde leksjoner av sannheten. Mange endringer ble forårsaket av dem som formet og skapte det vi trodde på!  Friheten krever åpent sinn.

Vi beveger oss nå gjennom den ene helse-krisen verre enn den andre, men alt henger sammen med  vår bevegelse over til full bevissthet.  Det som først atlanterne og deretter Anunnaki gjorde, var en del av en stor konspirasjon for å etterlate oss i et røykfullt hukommelsestap om vår opprinnelse. Det er nå behov for en detaljert forståelse av hvorfor deler av dette komplekse puslespillet ble innført. 

Når det blir gjort på denne måten, kan det gjøre det lettere å forstå hvordan vi ble lurt og manipulert. Vi kan bedre akseptere det som skal skje i nærmeste framtid, så ikke den kommende tida brukes til å dømme framtida nord og ned. Bruk heller denne kunnskapen til å sikre en bedre og lysere tid for alle. Vi vil la det store bedraget gå inn som en del av vår kunnskap om fortida mens vi former framtida.

Fritt oversatt fra SaLuSa.

Tukáte

Ingen kommentarer: