onsdag 13. mars 2013

Har utomjordinger bistått Jorda fra å bli hærtatt av Illuminati?

Ja, mange ganger, sier Steve Beckow, og mener han kan belegge dette med skriftlige beviser.  Men langt de fleste uttalelser har nok kommet med bud om det motsatte.  At vi kanskje har vært godtroende når løgn har blitt servert, er ikke det samme som å ikke ha vurderingsevne.  Det har vært i noens interesse å drille oss helt rundt, med hensyn til fantasifulle påstander.  Vi har ikke hatt noen facit å ty til, og har derfor latt godviljen råde i enkelte tilfeller - slett ikke alltid.  Dette må vi bare se i øynene nå, men skal ikke selge oss på det åpne marked, av den grunn. Steve Beckow, tar en oppsummering.

En evig strøm av usanne programmer har tilflytt menneskene - om vesener som røver og destruerer.  Den ytre Jorda har vært under beleiring i alle tider, og vi viser nå at vi har bestått denne testen i vurderingsevne.  Vi vet hva som er bra for oss, og hva som ikke er det!   Skyggesiden av lyset, hadde som formål og overvinne lyssiden.  Vi vet nå hvordan denne kampen har spilt seg ut i menneskene, og vi vet hvilken side som kom seirende ut av den. (Så langt S.B.)

Vi vet også, at dette har vært en 'brytekamp' mellom de maskuline kreftene.   La det være helt klart, at den feminine siden ikke ypper til strid eller på noen måte deltar i noen makt-kamp mellom lyset og mørke.  Slik har det aldri vært.  

Maktkamper er og blir, og har alltid vært, mannjevninger - som utspilles på mennenes domener.  Det kan vi se nå om dagen, hvor mennene i den katolske kirken har stengt seg inne for å kjempe om makten til tronen.  Slikt driver ikke kvinner med, verken i sin religiøse trosverden eller i andre sammenhenger.  Vi ser akkurat den samme tendensen på alle andre områder i samfunnet, hvor såkalte maktmidler skal fordeles og gjøres opp.  Mennene stiller mannjevne opp!  (Beckow ramser opp følgende områder);  det militære, det økonomiske, det medisinske, det utdanningsmessige, det religiøse, det mediale - ja, faktisk på alle samfunnsområder.

De 'mørke' eller Illuminati hadde også planlagt en systematisk reduksjon av Jorda's befolkning fra 7 milliarder til en mer 'lettstelt' mengde på 500 millioner.  Hvem er de 'mørke'?  Det er reptil-sivilisasjonen.  Noen av dem lever som 'mennesker' på planeten.  De arbeider sammen med sine mørke krypdyr brødre off-planet, hvis mål er total dominans av Jorda, om ikke ved absolutt kontroll, så absolutt ødeleggelse. Lysets krefter i universet, inkludert reptilians, er i konfrontasjon med mørke i enhver sivilisasjon. 

Det som skjer på planeten er en refleksjon av den universelle konflikten.  Uavhengig av universell framgang, vil Jorda bli frigjort fra klørne til mørket når den stiger lenger inn i høyere vibrasjoner der kjærligheten hersker totalt. SaLuSa bekrefter at de 'mørke' kreftene på Jorda har hatt ambisjoner om å gjøre menneskene til slaver. For å oppnå dette, måtte menneskene tvinges i kne, bokstavelig talt.  Denne planen ble nesten realisert av Illuminati, forteller SaLuSa.  Takket være Lysets styrker, lyktes den ikke.  Nå skal truslene mot vår frihet opphøre.   forts.

Les videre og se hva USA's tidligere president George Bush var innblandet i!  Vi har virkelig vært omgitt av reptiltenkende presidenter på sitt verste, men våre reddende engler har også vært til stede - der møtte konspirasjonsivrige reptiler sin overmakt.


Ingen kommentarer: