mandag 19. april 2010

Litt om det som kommer ...

Vi kan anta at vår indre fornyingsprosess vil sette opp tempoet når vi er ferdig med april, samtidig som den ytre transformasjonen vil dø hen stadig mer. Det vil vise seg hvis en må følge en rutine eller andre slike 'gamle' fenomener. Vi vil være istand til å gå inn i nye rytmer med større letthet. Fra nå og fram til juli får vi både mulighet og støtte til fortsatt å arbeide med å kople til eventuelle løse tråder og å avslutte vår egen healing og ta oss av eventuelle uløste, personlige saker, samtidig som første fase av vårt nye liv avtegner seg.

*Et markant skille vil snart være merkbart - de som er aktivert holder et meget sterkt lys for nye oppvåknende sjeler.

*Syklusen vi går inn i er en periode med stor kraft - noe som også fordrer stort ansvar.

De med ekte hensikt og årvåken bevissthet inspirerer andre, mens videreføringen av den planetariske demonteringen foregår. Det er ønskelig at oppvåkningsenergiene brukes klokt og bevisst, når grunnlaget for det nye samfunnet forberedes - dette grunnlegges på kjærlighet og suverenitet, og har sterke strukturer for støtte til dem som trenger det.

Ingen kommentarer: