onsdag 14. april 2010

Iliuka om solaktivitet

Lik der skaper til forfremmelser av hva der tales hva der er din Moder jords magmastrømmer, lik der så er til forberedelser nu til hva der tales den magneto forendring. Således er der óg for ulike annen kloder lik påvirkeligt av hvorledes Fader Sol byder energier til alt hva der sirkulerer i Moder jord. Så er der óg lik den ser der finnes samhørigheten i samspillet imellom Fader Sol og Moder Jord der er nødvendig. Hvori der så er talt for solen at forberedes til hva der tales de store bestrålninger, lik der så er en ny stadium for alle soler i heledelen av Universum. Om der så vil se, så er der forvandlinger av nogle soler til Super Novas. Lik den óg vil se, der finnes nogle soler der faller til at blive lik dverger. Så vil den og se ulike soler i himmelen, slukne. Dog Solen av Faderens ånd vil så skape nye frekvenser i bestrålinger alt mer intenst og alt mer intergalaktiske vibrasjoner, for så at se nødvendigheten av Moder Jord at noget skape nye vekster der beskytter igjennom den ytre atmosfære. Ei er der ionosfærer, ei er der stratosfærer. Dog, der er så nogen i annen hinne lik der var for tusener og tusener storsoler tilbake - vannets beskyttelse lik planetens hinne skapes. Konu Ekatah.

Påvirkninger på dyr og mennesker
Lik der så skaper hva der tales hjertets flimmer for nogle menneskebarn. Og de søker til at tale med sin doktor. Den doktor undrer, hjertet undrer, dog flimmeret er. Og således er der til påvirkeligheter for de langsomme forendringer for menneskebarn. Og ei nogen av menneskebarnet undrer hvorledes der er for pelsvesener der vandrer i skogen, om de óg har hjertets flimmer - og det har de. Konu Ekatah.

Ingen kommentarer: