torsdag 1. april 2010

Iliuka - Kanalisering - 6. januar 2010

For der tilhører tidens evigheter at se, at denne storsols vandringer blir av turbulenser menneskebarnet ei før har sett.  Så er der óg for hvorledes der skapes til nytankers fødelser i hvilket der er i behov for at skape nye kommunikasjoner og betingelser for kommunikasjoner imellom menneskebarn over ulike rikegrenser, der óg er tilhørende den tid der vil oppstå med bevisstheter der svever ikring i inter-atmosfæriske.  Således vil der skapes bevisstheter óg for hva der finnes av dypere nivåer der tales entities, lik ånder.  Alt er der tilhørende en tid der er i behov for at skape alt større syn for menneskebarnets brede natur lik menneskebarnet ei skal begrense sin egen eksistens, dog der skal våge at se de umettelige og uuttømmelige kilder der finnes for at utfoldes.  Leve således efter sjelens lengsler og lytte ei så meget efter sin nestes bedømmelser.  Klokt er der at kjenne friheten vokse i sitt hjerte for alt hva den lever dog i sosial sameksistens dere er for primært ivaretage sitt selv for at lettere se og at sanse sine nester.  Den der sanser sine nesters oppriktigheter kan lettere omfavne óg sitt selv.  Verne om det lys den selv bærer og våge at bære fred i hjertet.

Vi takker for ilden og alt hva den opplyser.
Vi takker for heliget være dette kammer.
Vi takker for menneskebarnets undringer.
Våge at leve livet.
Våge at være i livet.
Våge at være.

Ingen kommentarer: