fredag 23. april 2010

Kvanteforståelse

Det er mulig å snakke med vårt høyere selv, bare behovet er inderlig og hjertefølt. Vi kan få svar vi ikke forventer, for opplevelsen på den 'andre' siden er uendelig i forhold til vår lineære tid som er sterkt begrenset og innrammet. Vi er vant til å høre etter lyder og ord, men det er bare deler av helheten utenfor denne rammen. Vi skal ta inn et nytt språk nå - et 'tredje språk'. Det er et språk katalysert av tallet 3. I nummerologi representerer tre-tallet et slikt handlingstall. Dette gir oss muligheten til å forstå det som blir kommunisert på kvantenivå, uten at det kommer som ord. Om dette føles uforståelig, så kan du be ditt høyere selv om en kvanteforståelse (mengde-.) Ditt høyere selv opererer i reell tid, og slapper du av så kommer svaret etter hvert. Våre forfedre var helt fortrolige med denne måten å føle eller tenke på, som vi idag må lære fra grunnen av. Det vi kaller vitenskap er svært begrenset læring, som det gjelder å huske - ikke nødvendigvis forstå. Derfor kan ikke kvanteforståelse sammenliknes med vår vitenskap.

Ingen kommentarer: