lørdag 3. april 2010

Bevissthetens ut vikling.

Et ut viklet menneske vet alt om systemet som omfatter de fire kroppene; den emosjonelle, den fysiske, den mentale, og den åndelige, sier Kirael.

Dette virker logisk, all den tid vi i bevisstheten tenker oss fra Jorda (3D) og gjennom det systemet vi fulgte da vi drømte oss til 3D. Husk at livet i 'inkarnasjonen' dreier seg om å 'vikle' (våkne) bevisstheten tilbake gjennom de fire kroppene og videre til utgangspunktet i fullt opplyst tilstand. Kristusbevisstheten tilegner vi oss i den siste fasen før vi igjen forstår at VI er lyset. Det vi da forstår er; om skjønnhet og visdom, det er om å ikke dømme, og at vi ikke lenger har behov for å se på livet som godt eller dårlig. Livet er kun skjønnhet og kjærlighet. Hold oppmerksomheten rettet mot dette enkle prinsippet. Instrumentene du trenger er: Tanken. Følelsen. Vesenet. Vær alltid i øyeblikket.

Ingen kommentarer: