lørdag 24. april 2010

"Ikke forårsaket av mennesker"

Store klimavariasjoner og enorme katastrofer som vi opplever for tida, hører med til den store syklus som Jorda går igjennom nå. Allerede for 21 år siden, lenge før medienes klimahysteri-utbrudd, kunne lesere av Kryons meldinger bli informert om at Jorda var inne i en stor syklus som ville medføre enorme vær- og klimaendringer. Nordpolen har smeltet mange ganger, og kommet tilbake for hver gang. Dette er 'voksende' og 'minkende' sykler - vannets kretsløp, sier Kryon. At fykten rår i denne tida, har negativ påvirkning på de som er redd, men ikke på Jorda. Jorda gjenvinner sin harmoniske tilstand mye raskere enn vi tror. At luften blir renset er bra, og godt for menneskets helse, sier Kryon

Ingen kommentarer: