onsdag 21. april 2010

Kosmiske person-navn er kodet

Ekára svarer på spørsmål om koder i de kosmiske navnene:

Hva kan du si om kosmiske navn og symbolsk betydning?
Der er ulike vibrasjoner av de ulike grupper der var samlet for det land der tales Tibet.
Hva representerer de ulike gruppene?
Noget for hva der tales de Syv Søstres forsamling av de høyeste ordener der var.
Syv Søstre - snakker vi om Pleiadene?
Så er der korrekt, for der var alle av Pleiadiske ordener der så skulle befolke Jorden, for at der skulle bringe de Pleiadiske visdommer til Moder Jord.
Hva skjedde med de ulike grupperingene, hvor dro de?
Vi ser der blev spredd i ulike himmelske retninger, for der var i behov av at sprede visdommer og at samle nye erfarenheter, så at der atter skulle forsamles under hva der tales Nordens lys.
Hva er de 7 grupperingenes navn, eller Roten i navnene?
INU: Er den samlende kraften.
ATE: Er noget for de forgreininger der blev spredd til Afrikas stepper. Dogoner.
AKI: Av Egyptens blod skulle de sprede sitt lys og visdom.
ANA: Der skulle sprede visdommer av hva der tales lysets kraft.
ARA: De frekvenser der skulle mildne jordens energier.
ANI: De er dem der befester lyset i Moder Jords krystaller.
ONA: Så var der de der brakte Vannets visdom til Moder jord.
UKA: Der er de der bevoktet alle visdommene lik der blev tilføret Moder Jord. Vokterne.
EKA: Der er talt for de bevingede. De der svever over land og hav for at bevokte de tilstrømninger der er av universelle energier - der nu befestes på Moder Jord. Der er av de ordener der bærer stor responsibilitet for de utviklinger der nu er av Moder Jords bevegelser henimot sin forløsning. For der er så - de energier der før var av Gaias natur vil forlate dens jord, og der av bliver ansvaret for sin jord noget at forvaltes av de menneskebarn der bærer EKA ´s navn. Den kjenner Moder jords energier innom sitt selv - lik der var sitt eget barn innom sin mage. For Moder Jord er noget av dens kjæreste skapelser og derav føler den sådant ansvar. Vi vet der er i behov av at søke sammen med sine frender - for at forløse de nye fødesmerter til den nye jord der nu skal feste rot til sin gamle jord - og der bliver nogle turbulenser der ved. Både i sjø og på land.

Noe mer angående disse gruppene?
At der forsamles på ny ved Inu`s Ild for at utveksle og at forstyrke de energier der før var, og for at fornye de frekvenser der er tilstrømmet via Universum - til at åpne de portaler der er i behov for at befeste de høyere vibrasjoners visdommer på Moder Jord.
Til slutt: MEH AT MAH PONAH ... Vi samles på ny.

4 kommentarer:

Liv sa...

Kanskje det ville vært en idé å samle alle med tilknytning til disse navnestammene i ei (anonym)liste? Kunne godt tenke meg å være koordinator for det - også!

Turid Tukáte Sandø sa...

Takk Liv!

Dette er en god idé, som jeg gir min umiddelbare støtte. Jeg takker for forslaget, og at du vil utvikle det videre. Det må i såfall skje på en mer besøkt side. Jeg tenker på Inu-Iliuka.

Tukáte

odekrist sa...

Namaste!
Mer besøkt side? Hva med å knytte Iliuka til tittelen? Fant sida via CrimsonCircle ved bruk av søkeordet "Ahmyo".
Mye inressant her, har tillatt meg å distrubert noen av artiklene til bekjente..
Godt jobba, ser frem til utvikling videre
Jeg Er den Jeg Er

Turid Tukáte Sandø sa...

Namasté! Takk skal du ha - Odekrist!

Vi er EN alle sammen, og jeg er så glad for kommentarer som peker videre - og det gjør virkelig navnet Iliuka med sin energi. Jeg skal høre med han. De som har koder i navnet sitt, de blir tilført energi fylt med visdom for den spesielle tida vi lever i, sa Iliuka. Kanskje har vi en spesiell link til Mayaene gjennom dette?

Det er ingen restriksjoner på min side, så bare del med andre det du ønsker.

Er det flere folk der 'ute' som kan tenke seg å utveksle tanker og meninger, så vil jeg gjerne være med på det da jeg savner konstruktive, åndelige tanker om veien videre. Kanskje du kan stå i spissen for en slik side?

Namasté!