onsdag 14. april 2010

Sannheten Er

Iliuka: "For ei kan din sannhet oppstykkes og deles, og bydes frem lik mat deles ut. En sannhet kan bare deles gjennom ditt selv, lik den opplyser alt større periferier av dine omgivelser, og alt flere posisjoner ikring dette nu. Forglemme ei hvorledes den i sin glede finner kilden til sitt eget lys.

Der er lik den skal se hvoledes den er en partikkel, der forbindes med alt flere partikler, der alle dveler i den samme grunntanke om den vil. Således vil der være lik menneskebarn ser hvorledes de er partikler, der alle veves rundt den samme tanke.

Der er lik menneskebarn selv velger sine tanker, og således velger de mønstre de vil knyttes opp mot; og inn i - i evighetens perspektiver."

Ingen kommentarer: