fredag 16. januar 2015

Sheldan Nidle - 13. januar, 2015 - 13 Ben, 11 Chen, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer med mere nyheter! De siste rester av motstand fra de mørke foregår for øyeblikket i banksystemet deres. Disse skurkene gjør alt de kan for å forsinke utdelingen av velsignelsene deres ved å late som om de ikke er godt nok forberedt til å ta ansvar for fordelingsprosessen av velstandsmidlene deres. Vi har instruert våre allierte på Jorden om å sette klare tidsfrister og personlig overvåke de siste trinnene i denne prosessen. I tillegg forteller våre allierte at det er behov for at en hel rekke formuesforvaltere blir gjort klare for å hjelpe dere.  Det er motbydelige for oss å få høre om dette og vi har instruert våre allierte om å være meget strenge og kreve at de får lov til å ansette personell etter behov for å sikre at denne prosessen kan skje så smidig som mulig. Vi er parate til å ta i bruk våre egne teknologier for å sikre at denne avsluttende serien av prosedyrer blir gjennomført uten ytterligere forsinkelser. Vi har også hatt overoppsynet med den kommende prosessen med å oppløse et antall store regjeringer.  Deres verden har fullstendig prisgitt et antall super-rike og velstående mørke individer helt siden Anunnakiene forlot denne virkeligheten for nesten 20 år siden.  Våre innsats er for øyeblikket rettet mot å gjøre forberedelsene til at denne virkeligheten omsider kan kvitte seg med disse mørkets representanter.

Vi samarbeider i all stillhet med deres ulike folkerettslige institusjoner for å arrestere disse mektige individene i det rette øyeblikket. De mørke har tross alt hatt makten i denne virkeligheten i nesten 13 årtusener. Når disse ulike individene er arrestert, vil de siste av de som har hatt kontrollen i denne virkeligheten vær “ute av spillet". Dette gjør det mulig for de nye regjeringene å utstede formelle kunngjøringer om hvordan det globale bank- og finanssystemet nå skal operere. Dette nye systemet vil bety overgangen fra den nådeløse verden dere kjenner, til en verden som er fylt av Lysets energier. Inkludert i denne serien av kunngjøringer vil det også være én som setter scenen for vår ankomst. I våre kunngjøringer har vi til hensikt å legge alt til rette for de Oppstegne Mesterne og Agarthanernes formelle ankomst. Straks dere på nytt har full bevissthet, vil utformingen av en ny stjernenasjon ta til. Den vil bestå både av vesener med kropp og vesener uten kropp. Dere vil få lære mye om den fysiske virkeligheten. Kjærligheten deres vil forvandles til galaktisk fryd og glede. Når den tid kommer vil visdommen deres vokse enormt og dere vil lære om Himmelen og hva det innebærer å være i Himmelens tjeneste.

Mine kjære venner, dette er en tid for refleksjon og inspirasjon. Vi ser på oss selv som spesialutsendinger sendt til denne delen av galaksen deres for å passe på dere, og når det rette øyeblikket kommer, å lande i stort antall og ta fatt på vårt omfattende mentorarbeid – for å forberede dere til den enorme forvandlingen det er å bringe dere tilbake til full bevissthet. Våre samfunn er tuftet på sannhet og fullstendig selv-aksept. Vi betrakter utforskningen av den fysiske virkeligheten som vår største bragd. Hver eneste en av oss har tilbragt tid som deltakere i dette utforskningsoppdraget til en eller annen del av denne galaksen eller lenger ut i Rommet for å utforske undrene i de talløse galaksene som omgir oss. I løpet av våre langvarige liv har vi samlet store mengder visdom og alle disse juveler av visdom tilføyer seg den evig økende kunnskapen vi har. Således har hver eneste en av oss omfattende lagre av sannheter om denne virkeligheten og mange, mange andre. Vi har valgt ut våre mentorer spesielt for hver enkelt av dere, slik at dere vil være en god match. Etter at de ble utvalgt har hver mentor vært med deres medisinske team på sine "nattrunder".

Mentorinnsatsen er den viktigste av de oppgavene vi kan utføre. Dere er alle enten Stjernefrø eller et Vesen som har gjennomlevd tallrike liv på overflaten av denne verdenen. Om kort tid vil dere bli introdusert for oss. Vi tar dette møtet meget alvorlig. Dere har et enormt antall av slektninger fra tidligere liv som dere skal forsones med. Ut over dette må deres mange tidligere liv tas i betraktning. Når dere så har tatt inn over dere og akseptert alt dette, må vi bruke alle våre evner for å forberede dere til å bli intimt kjent med hvem dere var og hva deres nåværende liv virkelig handler om. Dette er i sannhet en svært spesiell prosess, som vi sammen skal dele. Vi vil alle vokse i visdom gjennom disse erfaringene. Dere er en viktig del av dette samfunnet. Dere skal bidra med deres "egenart" med tanke på hvordan dette galaktiske samfunnet skal skapes. Derfor er det nødvendig at dere lar oss i felleskap skape deres fullt bevisste selv. Englene deres og andre himmelske hærskarer vil hjelpe oss i denne prosessen. Denne prosessen er et preludium til alt det dere skal oppnå i dette nye galaktiske samfunnet. Dette vil sannelig bli en ny epoke for menneskeheten!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med viktige nyheter om det som for øyeblikket foregår i deres verden. Som vi har bemerket i tidligere budskaper er velsignelsene deres svært nær å kunne leveres en masse. Dette vil gjøre at regjeringer og styresett kan forandres. Den første nasjonen på listen til å gjennomgå denne monumentale begivenheten er Amerika. Det ble fastslått for lenge siden at Amerika er det sted der den uhellige kabalen først vil få smake nederlagets tøffe omstendigheter. Himmelen har i sin nåde sendt oss sine utsendinger for å bistå oss i dette. Våre venner i Agartha har likeledes bistått med sine hellige ressurser. Disse ressursene vil gjøre det mulig for denne verden å kaste disse kjeltringene fra makten og gjøre at gjeninnføring både av folkerett og grunnloven kan skje i Amerika. Dette er bare begynnelsen på en prosess som vil spre seg over hele kloden og bringe dere frihet og velstand! Vi velsigner våre venner og fremfor alt Himmelen. Vi velsigner Himmelen og alle andre for at de har funnet de virkemidlene som kan forvandle dette riket fra et mørke til et vidunderlig Lys!

Denne storslagne forandringen skjer med dere både i det åndelige og det fysiske. Himmelen anvender virkemidler som gjør at dette tidligere mørke riket kan gå over til Lyset. Vi takker dere og velsigner dere for å holde fast ved visjonen og for å gjøre det mulig for oss å bruke våre energier sammen med deres. Sammen er vi en vidunderlig kraft for det gode, som ikke kan beseires. Dere vil om kort tid få se resultatene av det vi i felleskap har oppnådd. De mørke blir tvunget til å tillate våre allierte å omfordele og spre de rikdommene de mørke har stjålet gjennom de siste århundrene og å gi dere deres frihet ved å eliminere all gjeld og frigjøre dere fra dette meget sinnrikt innrettede gjeldsslaveriet. Denne prosessen vil gi dere nye nasjonale ledelser og styresett, hvilket betyr en forvandling fra manipulasjon av sannheten og mørksinnet kontroll til vidunderlig frihet. Dette vil også markere deres overgang fra galaktisk isolasjon til en gjenforening med deres åndelige familier og familiene fra Verdensrommet.

Vi sier dette for å minne dere på at vi skal ta steget inn i igjen i de åndelige og fysiske virkeligheter som sanne ambassadører. Vi skal gjenopprette kontakten med dem som i tusenvis av år har beskyttet Gaia og tjent som hennes Åndelige Hierarki. Når dere påny manifesterer den fulle bevissthetens uendelige glede, så vil dere også selv få lære disse vidunderlige Vesenene å kjenne pånytt. Gjennom årtusener har vi henvendt oss til dem for veiledning i vårt healing- og åndelige arbeid. Deres visdom og vidunderlige glede er en stor trøst og støtte for oss. Nå er snart tiden inne for dere til å møte disse mektige Lys-Vesenene. De har rådgitt Himmelen med hensyn til hvordan det var best å bevege hver enkelt av dere frem til dette strålende øyeblikket hvor alt påny blir husket. Dere vil få se hvor fantastiske disse Vesenene virkelig er! Vi forlater dere nå, vel vitende om hvor utrolig nær dere er deres mange vidunderlige velsignelser! Så vi ber dere nok en gang om å ha tålmodighet i alle disse sakene. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi våre meldinger til dere. Vi ber dere fortsatt være tålmodige og la håpet virkelig gløde inni dere. Ta inn over dere det faktum at en vidunderlig tid full av mirakler er i ferd med å nå et crescendo! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: