fredag 23. januar 2015

Dagdriver søker løgn ...

Fra en arbeidsgivers hverdag som gjerne skulle hatt arbeidssøkere på døra ...

Nytt år og løgner florerer.  Hvem lyver?  Dagdriveren som skulle vært i arbeid når jula var over. Løgnen, dagdriverens skjold. Å leke gjemsel med ordene for å dekke over sannheten. Noen vil ikke vedkjenne seg at de er arbeidssky ...

De trenger et konstant forsvar, de frivillige arbeidsløse! Mange bygger forsvaret ved å snakke på en slik måte at tilhørerens tanker avledes eventuelt forledes slik at spørsmål blir manøvrert til side og aldri ser dagens lys. Dette er de flinke til de som har mye å skjule hva arbeid angår. Ingen gidder heller å fortelle dem at de vet ...

Arbeidsledighet er noe som oftest er i omstøping når samtalen tar vendinger den arbeidsledige ikke liker. Når samtalen kommer inn på aktiviteter som for vanlige folk er dagligdagse, men for dagdriveren må dekkes over, da kommer flakkende blikk, usikker stemme og løgner på løpende bånd.

Den friske eimen som er rundt den sannferdige er ikke å oppdrive i eller rundt den arbeidssky. Der flakker blikket. Der er det unnvikende kroppsspråket. Der er det frekke oppsynet  og det frekke tonefallet. Alt på plass, men noe lar seg ikke innpasse - Sannheten ...


Tukáte

Ingen kommentarer: