fredag 30. januar 2015

SaLuSa, 30. januar, 2015

Ingen ting vil kunne forandre de forutsigelser som er gitt om avslutningen av denne syklusen, unntatt den høyeste autoritet. Når dette først skjer, vil mange Lysarbeidere bli gitt oppgaver med å sikre at alt forløper som det skal, slik at de blir oppfylt. Dere kan derfor bare gå trøstig videre med livene deres, vel vitende om at det kommer en storslagen finale når de mørkes innflytelse tar slutt. De vil finne ut at de overhodet ikke lenger er i stand til å ha noen innflytelse på det som skjer, ettersom de vil bli fratatt sin makt. De vil også bli fjernet fra Jorden for å sikre at Lysarbeidere kan fortsette med sine oppgaver. Frem til nå har de mørke kontinuerlig kunnet blande seg inn i evolusjonen deres og vært i stand til å blokkere eller sinke fremskrittene deres. Dette er i ferd med å forandre seg raskt og vil snart være under vår kontroll. Da vil dere kunne kaste dere over oppgavene deres uten frykt og gjøre raskere fremskritt enn det noen gang tidligere har vært mulig. Kjære Dere, vi hører bønnene deres og at dere ber om hjelp, og snart vil vi kunne hjelpe dere på en mye mer direkte måte. Vær ikke redde på noe som helst tidspunkt, for de lavere energiene vil tiltrekke seg tilsvarende energier, mens dere arbeider med de høyere energiene.

Hvor mye de kommende forandringene virkelig betyr, er det ikke mulig å beskrive med ord. Alt vil i noen grad bli påvirket av dem og mye av de lavere energiene vil enten bli forandret eller fjernet med tiden. Jorden vil bli fornyet og igjen bli betraktet som en juvel i firmamentet. Mens alt dette finner sted, vil også dere bli fornyet etter hvert som dere blir fullverdige Galaktiske Vesener. Vi forteller dere hva som ligger foran dere fordi kunnskapen om dette vil hjelpe dere både å forstå og å komme dere gjennom de ulike fasene med forandringer. Dere kan kanskje føle dere overveldet av tanken på hva fremtiden har i vente for dere, men vit at vi vil ha mye mer direkte kontakt med dere. Så det er ingen grunn til bekymring ettersom fremtiden er alt dere kunne ønske dere som vil bringe dere fred, lykke, fremgang og velstand for alle.

I mellomtiden kan dere fortsette med arbeidet deres for Lyset, vel vitende om at dere har mange usynlige hjelpere omkring dere. Det er først når det går opp for dere at dere ikke er alene på oppdraget deres, at dere kan begynne å forstå hvordan ting liksom bare falle på plass av seg selv når dere trenger dem. Dere var klar over at det var arrangert på denne måten før dere kom til Jorden, men etter at dere slapp dere ned i de lavere vibrasjonene husket dere mindre og mindre av dette. Med tiden har dere imidlertid greid å høyne vibrasjonene deres, hvilket dere virkelig fortjener all ros for. Det er derfor vi i denne tiden kan komme nærmere dere og opp-Lyse dere om hva som ligger foran dere. Bevisstheten deres har økt og nå kan dere begynne å forstå deres plass i Kosmos. Det spillet som har utspilt seg på Jorden vil snart ta en annen retning og løfte dere opp fra utfordringene i 3dje dimensjon. De har på utmerket vis tjent sin hensikt og dere har gjort tilstrekkelig store fremskritt til at dere kan bevege dere inn i Lyset.

Dere har fått erfare menneskenes tolkning av meningen og hensikten med livet og dette har så og si ført dere inn på veien mot Edens Hage. De har fått dere til å følge falske oppfatninger og tro på en Skaper som er i Menneskets bilde. Likevel gjorde Jesus, den største Lærer i deres tid, det klart at Skaperen er Kun Kjærlighet, og at intet krek eller Vesen er utenfor Skaperen. Målet for enhver sjel er å vokse og utvikle seg innenfor Lyset inntil dere igjen blir Ett med Kilden. Etter hvert som dere utvikler dere gjennom de ulike livserfaringene dere møter, vil dere bevege dere lenger inn i lyset. Dere vil bli et mektigere Lys-Vesen med enorme skaperevner, men mye av dette ligger langt inn i fremtiden. Det er imidlertid viktig at dere kjenner hensikten og meningen med livet. Ingen ting av det dere opplever er tilfeldig, så tenk derfor nøye gjennom hvorfor visse hendelser i livet deres finner sted.

Folk trekkes gjerne til andre som er av tilsvarende vibrasjon, men på grunn av ting som har med karma å gjøre, kan dere finne deres selv involvert med sjeler fra alle vibrasjonsnivåer. Dette kan utvides til å gjelde unionen mellom to mennesker i ekteskapet, eller deres barn. Opplevelser og erfaringer som har med karma å gjøre, kan bli arrangert før dere inkarnerer, så dere forstår da at ingen ting skjer tilfeldig. Selvfølgelig finnes det mange små opplevelser og erfaringer som ikke har noen reell betydning for dere, men dere kan for eksempel aldri vite om et tilfeldig møte vil kunne få svært viktig betydning for dere. På grunn av deres frie vilje kan det hende at dere takker nei til og avstår fra en mulighet som har til hensikt å bringe dere de nødvendige erfaringer og læring, men dersom det er viktig for deres evolusjon kan dere være sikker på at muligheten vil komme igjen.

Noen mennesker tror ikke på Gud eller at det finnes noen mening med livet, men begge vil like fullt innvirke på resultatet av de opplevelsene de velger å ha. Dere kan ikke eliminerer Gud fra livet deres, men livet deres vil ha vært planlagt før dere ble født, uansett hva dere måtte tro. Naturligvis er det slik at når dere vender tilbake til de høyere dimensjonene, så vil alt bli avslørt når dere gjennomgår livet dere har levd. Ingen av livets muligheter til å lære er bortkastet, uansett hvordan det måtte synes. Faktisk er det slik at dere vil ikke kunne vite nøyaktig hvorfor en viss sjel har valgt å oppleve ting på sitt spesielle vis. Når imidlertid to eller flere mennesker kommer sammen, så vil hver av dem ha vært oppmerksom på hvilke rolle de skulle spille. Noen ganger vil en sjel komme inn i livet deres for en ganske kort periode, simpelthen for å skape en situasjon som er nødvendig for andres opplevelser. Når dere imidlertid forsøker å relater dette til babyer, kan det simpelthen være at sjelen deres har besluttet å ikke inkarnere i det hele tatt. Denne muligheten er åpen for alle, men svært få som forandrer mening etter at samarbeidsavtalen er inngått. Så som dere kan se er ikke alt svart og hvitt og sjeler har muligheten til å være med å velge hva slags liv de vil gå inn i. Vanligvis er det slik at så snart det er tatt beslutning om hva hensikten med livet skal være i en sjels evolusjon, er det svært sjelden at en sjel trekker seg fra det. Dere har mange uinkarnerte sjeler som arbeider sammen med dere for å sikre at dere får suksess.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg tjener de sjelene som så modig og uten frykt har tatt på seg et liv på Jorden for å tjene andre. Imidlertid har alle sjeler veiledere, og ingen, ikke en gang de mørke, er unntatt her. Nøl ikke med å be om hjelp dersom det behøves, men karma tillater ikke alltid at det dere ber om kan bli til virkelighet, så hvis en bønn synes å ikke ha blitt hørt, så er det alltid en god grunn til det. Jeg forlater dere nå med min Kjærlighet og Lys og de beste ønsker fra den Galaktiske Føderasjonen.

Tusen takk, SaLuSa, Mike Quinsey.
Oversetter: Leif
Website: Tree of the Golden Light

Tukáte

Ingen kommentarer: