fredag 16. januar 2015

*Matthew Ward - 11 januar, 2015*

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Før vi begynner å snakke om ting som har skjedd i den senere tid, vil vi si at dere i dette året vil se at takten i og antallet av viktige hendelser vil øke etter hvert som vibrasjonene stiger. Jordens energifelt av potensial, som ser ut som et evigvarende fyrverkeri, gjenspeiler lysets akselererte momentum takket være lysarbeideres innsats og aktivitetene til vår familie fra Verdensrommet som er trappet opp til fordel for dere.

To "ulykker" har forårsaket både sorg og takknemlighet. Det var ikke "flaks" at en del mennesker som hadde til hensikt å være ombord i AirAsia flight 8501 ikke var det: deres tid på Jorden var ennå ikke ute. De vet ikke at dette var grunnen til at de kom for sent til flyet; de og alle som er glade i dem er simpelthen fulle av takknemlighet for at de gjorde det. Enda så hjerteskjærende det er for familiene og vennene til dem som gikk ned med flyet, så hadde sjeleplanene til alle om bord klausul om at de skulle "gå over" på den tiden. Hadde de ikke "gått over" på denne måten, så ville de ha "reist" plutselig på annet vis kort etter.

Det samme ville ha være sant for de personene som "gikk over" etter at brann brøt ut på fergen i Adriaterhavet. I denne hendelsen var det slik at sjelekontrakten til alle, unntatt de få som "gikk over", hadde klausuler om lengre livsvarighet. De hundreder som ble reddet er ikke bevisst dette, ei heller trenger de å vite dette for å føle takknemlighet, og det samme er tilfelle for familiene deres og andre som er glad i dem.

Raseriet i de Forente Stater over nedskytingen av to politimenn i en patruljebil tjener til å bringe en grad av balanse i forhold til raseriet over at politiet bruker unødvendig harde handlemåter overfor Afrikansk-Amerikanske menn. Dere kan kanskje sammenlikne dette med en emosjonell pendel som har vært sittende fast i det ene ytterpunktet hvor lovens håndhevelse er oppfattet som "skjev" med hensyn til dømmekraft og behandling, og så svinger pendelen plutselig over til det andre ytterpunktet. Følelsene på begge sider er så visst berettiget, men det er helt nødvendig at pendelen beveger seg vekk fra ytterpunktene av oppfatninger, slik at det kan bli en balanse i spenningsfeltet mellom politiets handlinger og publikums reaksjoner.

Nedslaktingen i Charlie Hebdo’s kontorlokaler og de påfølgende drapene i Paris forente hele verden i sympati, medfølelse og fordømmelse av terroristhandlinger. Hvis overhodet noen aspekter av slike hendelser kan beskrives som "oppmuntrende" måtte det være disse: Det franske folket sto sammen som Ett i et fryktløst opprør mot de aldeles bestialske forsøkene på å kvele uttrykksfriheten, og verdensledere demonstrerer sin solidaritet; de muslimske attentatmennene og alle andre som dem, blir synliggjort eksakt for det de er - brutale, tyranniske individer som handler ut fra er fullstendig forskrudd ideologi som overhodet ikke har noe som helst med Islam å gjøre; og det er oppstått et internasjonalt krav om å rykke opp dette ondet med roten og eliminere årsaken til slik ekstremisme. Dette livsviktige steget i retning av å overvinne slike ekstreme splittende holdninger, forakt og frykt for forskjellighet måtte komme, slik at samhold og felleskap i respekt og verdsettelse av at vi er forskjellige kan vinne fotfeste - fordi dette er fundamentet en sivilisasjon bygger en fredelig, kjærlighetsfull og harmonisk verden på.

Det kan oppfattes som om vi omtaler tragiske hendelser på en måte som at vi er løsrevet fra følelsene rundt dem – at dette er noe som tjener et høyere mål og det var det. Dette er ikke tilfellet. Vi hedrer så visst alle som spiller sin rolle i alle splittende og grusomme situasjoner, likevel er det med uendelig sorg vi ser at det å oppnå personlig og planetarisk balanse innebærer så mye voldelighet og sorg i vår elskede familie på Jorden. Spesielt hjerteskjærende er massakrene og kidnappingen av barn og andre fullstendig samvittighetsløse avskyeligheter. Det er vanskelig for oss, som for dere, å betrakte noens lidelse som enda en milepæl i den evige syklus av liv man lever sammen i fysiske verdener og som gjenforeninger i åndeverdenen. Vi ber dere forsøke å finne et snev av trøst, slik vi selv må, i innsikten om at ut av tragedier dannes utvikling for sjelen; ut av grusomme hendelser følger et mer åndelig opplyst og medfølende samfunn, og til slutt, Jordens Gyldne Tidsalder i full blomst.

Og kanskje synes tragedien å være større når 12, 100 eller 400 mennesker dør i den samme hendelsen, men hvert eneste minutt er det tusenvis av sjeler som dør og dette er til stor sorg for de som er glade i dem. Vi skulle ønske at alle som sørger kunne vite at de selv og de som de er glade i, valgte det de skulle oppleve sammen for å hjelpe hverandre å utvikle seg sjelelig. De ville selvfølgelig fortsatt savne sine kjære, men denne innsikten kunne lindre litt av deres dypeste sorg.

En av våre lesere spør: " Du sa i ditt forrige budskap at alt som skjer her på Jorden har en mening og hensikt. Jeg greier ikke å finne noen mening i filmen «The Interview» eller de voldsomme reaksjonene omkring dette. Hvor langt vil skadevirkningene spre seg etter at Nord Korea hacket seg inn i Sony’s computersystem? Alt omkring denne saken synes å være et tilbakeskritt for lyset."

Alt som skjer i deres verden har mening og hensikt! Imidlertid kan noen saker synes å være logiske i den sammenheng, mens det i andre tilfeller kan synes som å strekke strikken temmelig langt, og filmen, med de påfølgende kraftige reaksjonene, kan synes å være et eksempel på det siste.

I tidligere budskaper har vi slått fast at underholdningsindustrien er et av Illuminatis mektige bastioner, fordi det den bringer på markedet påvirker publikums holdninger og handlinger. Den fremtredende rollen kriminalitet, krig og annen vold har i filmer og spill, har til hensikt å få samfunnet til å venne seg til og bli likeglade med hensyn til denne typen atferd, samtidig som den motiverer mer ustabile psyker til å etterlikne den. Manipulatorene bak underholdningsindustrien skaper "filmstjerner”, setter dem på pidestaller og belønner dem med nærmest grenseløs betaling og ulike hederspriser; dette hever noen få sjeler opp over alle andre og utvider gapet mellom de som "har" og de som "ikke har" i deres verden. Tenkende mennesker ser disse negative effektene så vel som de positive mulighetene som ligger i denne industrien, men det som ikke kommer det offentlige åsyn for øye er Illuminatis mørkeste område i underholdningsindustrien – Satanisme, sexslaveri, pedofili og pornografi.

Alle disse sette og usette situasjonene er kjennetegnet av et fravær av lys, og Jorden har nådd energiplan hvor alt som er på lavere vibrasjonsnivåer nå er i ferd med å falle fra hverandre. Det som har foregått i det skjulte, utenfor scenen for å si det slik, blir nå skjøvet frem midt på scenen hvor det spillet som foregår kan sees av hele folket.

Etterreaksjonene av denne filmen gjør at søkelyset rettes mot "krigen i cyberspace". Alt som er designet for å brukes på en positive måte kan også brukes på en negative måte og fremskrittene deres i datateknologi er et førsteklasses eksempel. På den ene siden kan medisinske gjennombrudd deles over hele verden, kommunikasjon skjer lynraskt, varslere har et forum hvor de kan legge ut det de har funnet ut, og en overflod av informasjon som det ikke rapporteres om i massemediene, er tilgjengelig på Internett. På den annen side brukes Internett til å spre løgnaktig informasjon og noen enkeltmennesker skaffer seg ulovlig adgang i datasystemer for å offentliggjøre data som andre eier, introdusere virus og eller lage vanskeligheter for forretningsforetak. Deres nasjonale ledere, som kjenner fordelene ved å dele verdifull informasjon, ser behovet for å beskytte sine lands interesser gjennom å samarbeide over landegrensene for å forhindre hacking globalt. Ethvert tema som initierer eller fremmer samarbeid over landegrensene er det grunn til å ønske velkommen.

Vi kan ikke se at Sony-saken vil føre til at "all privat informasjon og kommunikasjon kan bli brukt av alle og enhver og at det vil kunne skje omfattende brudd i strømleveransene over alt" som skaper bekymring hos enkelte.Dersom dette skulle skje i noen tilfeller, vil det være kortvarig. Misbruk av alle typer, det være seg informasjon eller teknologi eller naturressurser, utstråler lave vibrasjoner og aktiviteter på et slik nivå vil ikke kunne forekomme stor lenger.

Våre kolleger i Nirvana kan ikke gi noen bekreftelse på om den avanserte hacking-prosessen hadde sitt utspring i Nord-Korea eller annetsteds. Det kunne være gjort av hemmelige agenter fra den Illuminati-kontrollerte fraksjonen av CIA – de finnes her og over alt i verden – eller av ondsinnete, kanskje hevnlystne individer eller grupper. Men uansett hvem den eller de ansvarlige er, så var det ikke deres intensjon å hjelpe lyset ved å skape de positive effektene som nevnt ovenfor.

"President Obama har omsider gjort noe som etter min mening synes å være “av lyset”, med sin ordre om å avslutte blokaden av Cuba. Det er jo absurd at regjeringen vår utestengte og fordømte Cuba for 50 år siden, mens de rett etter Andre Verdenskrig hjalp Tyskland og Japan å komme på fote igjen. Vi var jo ikke en gang i krig med Cuba! Hvorfor er det da en så sterk opposisjon i begge leire mot det Obama gjorde?"

President Obamas ordre som åpner for å normalisere landets forhold til Cuba skapte sterke reaksjoner hos medlemmer av Kongressen som rutinemessig motsetter seg alt han gjør, noen få, som reagerte med raseri, gjorde dette ut fra en emosjonell basis mer enn av politiske årsaker. Deres hjerte og tankesett sitter fortsatt fast i fortiden et halvt århundre tilbake, hvilket gjør at de ikke evner å se at en løsning på denne langvarige situasjonen er til beste for begge landenes folk. Dette steget i retning av å leve sammen i respekt og samarbeid er også en indikasjon på at alt det som foregår i kulissene begynner å bære frukt i samklang med vibrasjonene som uopphørlig øker.

Kjære familie, dere er kanskje lei av at vi attribuerer alt til vibrasjoner, men de er den “vevnad” hele Universet er lagd av! Alt som eksisterer er energi som vibrerer på en eller annen frekvens og lyset øker etter hvert som vibrasjonsfrekvensene øker. Hver eneste tanke, følelse eller handling sender ut vibrasjoner som i sin tur, i samsvar med vibrasjonsnivået i dem, manifesterer situasjoner og resultatet av dem. Og mengden av lys i hvert enkelt menneske avgjør hvor langt de er kommet på – eller om de overhodet befinner seg på – sin oppstigningsvei.

La oss klare opp i misforståelser som finnes om at oppstigning skjer i sammenheng med "overgangen" fra fysisk liv til livet i åndeverdenen. Oppstigning er en evolusjonsprosess mens det å gå inn i Nirvana er en automatisk oppstigning utelukkende med hensyn til lokalisering. Personer som utvikler seg fra tredje til fjerde densitet åndelig og bevissthetsmessig gjennom sin inkarnasjon på Jorden, vil gå inn i Nirvanas fjerde dimensjons beboelsesområder; personer som ikke oppnår dette nivået før"overgangen", går inn i Nirvana på det nivået som tilsvarer energinivået de befant seg på i sitt jordiske liv. Nirvana gir tilbud til alle om å arbeide seg opp på et høyere densitetsnivå, men dette skjer ikke automatisk. Mange av beboerne i Nirvana forbereder seg gjennom studier og med hjelp av høyere utviklete sjeler, til å styrke sin karakter på områder hvor der de har svakheter, slik at deres neste personasje i slektslinjen er bedre rustet til å utvikle seg i løpet av sitt fysiske liv.

Det kan være til hjelp for dere at vi minner dere på densitetens to definisjoner, vitenskapelig sett. Den ene er masseeller hvor en masse befinner seg, er lokalisert. Jorden er tredje densitet med hensyn til masse og fjerde dimensjon med hensyn til lokalisering; Nirvana er fjerde densitet både i masse og lokalisering. Den andre definisjonen dreier seg om hvor langt man er kommet i sin sjelelige utvikling. Gaia, Jordens Sjel, har alltid vært av femte densitet, uansett hvilken densitet hennes planetkropp er i; og Nirvanas beboere befinner seg i området mellom andre og femte densitet, i noen tilfeller høyere.

For å fortsette vår oppklaring: i denne eksepsjonelle tiden i Universet er det gjort en del unntak fra de fysiske lovene som styrer Oppstigningen, og misforståelsene kan være et resultat av hva vi har fortalt dere om sjeler som har fått sin opprinnelige sjelekontrakt reforhandlet og endret. Personer som opplever og erfarer ting som langt overgår det som er avtalt i kontrakten, kan gjøre en benådningssøknad på sjelsnivå om å forlate dette livet før de har fullført de gjenstående avtalepunkter. Den Himmelske Nåden tar disse forespørslene til følge ved å gi tillatelse til at individet fullfører resten av sine kontraktpunkter i Nirvana, eller at de gir dem full kreditt for det de allerede har gjort og anerkjenner det som en fullførelse av kontrakten. Om det er på den ene eller andre måten, så utvikler de seg til fjerde densitet i løpet av sitt opphold der.

Personlig oppstigning har skjedd i stadig økende tempo helt siden planeten begynte sin oppstigning for omtrent sytti år siden. Nesten alle personer som responderte på den massive infusjonen av lys på den tiden og avanserte fra tredje til fjerde densitet åndelig og bevissthetsmessig, "gikk over" til Nirvana for en tid tilbake. En hærskare av sjeler som ble født i senere tiår, har også "gått over" etter å ha nådd opp på fjerde densitets nivå; alle som hadde kontrakter som ble reforhandlet slik at de kunne gå tidligere inn i Nirvana, gjorde det; og mange mennesker i dagens samfunn på Jorden har avansert opp til dette nivået. Alt i alt har mange milliarder sjeler utviklet seg i løpet av Jordens oppstigningsprosess frem til i dag, og hennes ferd videre gjennom stadig høyere energiplan vil sikre at mange flere vil gjøre det.

Ett siste ord om vibrasjoner. Vi har tidligere snakket om viktigheten av ord og hvordan deres vibrasjoner påvirker personene som bruker dem og alle som hører dem. Eksperimenter gjennomført av den japanske legen Masaru Emoto er bevis for dette, hvilket dere kan se i "Water and Words" delen på dette nettstedet: http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html. Dr. Emoto kom fra en høyt utviklet sivilisasjon, helt spesifikt for å gi deres verden disse vitenskapelige oppdagelsene, og da han "gikk over" for noen måneder siden, ble han ønsket velkommen av en trengsel av sjeler som visste at han hadde fullført sin oppgave med enorm suksess.

Elskede brødre og søstre, dere lyser opp livet og andres liv ved å snakke vennlig, og den effekten ordene deres har når energien av dem sprer seg som ringer i vann, er mer enn måles kan. Vi er med dere på deres reise i ånd og uforbeholden kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: