søndag 4. januar 2015

Det er tid for å tenke nytt ...

Flat lederstruktur - nå etableres den motsatte lederstrategien hvor de mange er ledere og ikke kun den ene på toppen. Det inneholder så mye nytt og uvanlig. På toppen av alt kan mange bli forskrekket fordi de ikke er klar over endringene som er i emning. UFO'er vil vise seg for alle, tvilere som troende, de skal ikke lenger være synlig for noen utvalgte. Dette er såpass nytt og ukjent for de fleste, at det vil få følelsene til å raske på i alle retninger. Tidligere har vi jordboere blitt beæret med langt mindre overraskelser og heller ikke så ukjente og sagnomsuste, men nå skal mystikken settes i system og vi alle skal spille på de samme strenger. De som vil fravike dette og heller gå for det gamle livet fortsatt, bestemmer sjøl. Konsekvensen er deres.

Dette er tider som vi alle avtalte å møtes her hvis vi noen gang fikk denne planeten til et punkt der vi kunne nå de høye vibrasjonsnivåer og ha en faktisk mulighet til å gå inn i neste dimensjons-nivå uten å forlate den fysiske kroppen. Vi ville være her for dette eksperimentet, så mange av oss har planlagt hvordan det skal skje. Selv om noen ikke har tenkt slik i det hele tatt, vi bare visste at hvis vi hoppet inn og valgte dette settet med foreldre ville vi ende opp på rett sted til rett tid selv om mamma og pappa aldri forsto oss. Vel, vi har gjort det. Vi har gjort det bra, får vi vite. Vi kommer til å forstå på en ny måte - arbeide på nye måter osv. alt på nye vis. Tenke med hjertet og føle med hodet.

Kryon forespeiler store endringer og mye nytt, noe av dette vil vise seg og bli ansett for å være nye funn. Noe er ikke nytt. Noe er nye energier, ikke nye funn, men sannheten er at vi er koplet til andre vesener av denne familien i veldig stor grad. Bare hold på gleden og den indre sannhet om det som er viktig. Nå er tida inne til å få det fram. Vi får også vite at noen mennesker har bøker i seg som har vært gjemt i mangel på selvtillit, mangel på visdom, mangel på kunnskap ... eller tror det er slik. Det er lett å glemme at alle er kanaler. Vi har alle muligheter til å få inn visdommen i tide om vi bare stoler på den indre stemmen. 

Tukáte

Ingen kommentarer: