fredag 23. januar 2015

SaLuSa, 23. januar, 2015

I denne tiden hvor det som skjer på Jorden blir mer og mer foruroligende, så gjør også Lyset stadig raskere fremskritt mot sitt mål om å bringe en slutt på de mørke Sjelenes anstrengelser for å forhindre Oppstigningen. De har hatt makten i mange århundrer og er godt i gang med sin plan om å redusere Jordens befolkning til en håndterbar størrelse. Dette har de til dels oppnådd gjennom å holde Menneskeheten praktisk talt i en kontinuerlig tilstand av krig. Selv om de selv tror at de er i ferd med å oppnå sitt mål, begynner det å demre for dem at de ikke lenger har kontrollen over hva som skjer på Jorden. På dette tidspunkt ville de ha dratt de fleste av verdens land inn i enda en global krig, men på grunn av aksjoner vi har gjennomført, har de ikke greid å få dette til. Ambisjonene deres om å sette i gang en Tredje Verdenskrig har blitt forhindret og vi gjør en rekke tiltak for å begrense mulighetene deres til å forsinke de kommende forandringene som vil signalisere den sanne starten på den Nye Tidsalderen. Fra vårt ståsted ser vi at ting utvikler seg meget positivt og at de lenge etterlengtede fremskrittenes tid er kommet, fremskritt som tydelig vil vise at den Nye Tidsalderen har kommet.

Bekymre dere ikke om den gruppen som kalles ISIS, ettersom deres suksess snart vil bli brakt til en brå slutt, hvor de ikke lenger vil være i stand til å fortsette sin krig mot Jorden folk. Mange spør hvorfor vi ikke stopper dem nå, men karmiske elementer må få anledning til å spille seg ut. Det er mange ting som vil bli lært, som vil tjene de involverte sjelene godt og hjelpe dem å utvikle seg videre. Det kan synes for dere som om mange uskyldige sjeler er involvert i de grusomhetene som finner sted. Vi ber dere imidlertid om å forstå at de avvirker karma fra tidligere liv, hvilket utelukkende kan være til deres fordel. Man kan ikke ta steget inn i de høyere dimensjoner dersom man fortsatt er involvert i å rydde opp i gamle karmisk ting. Ikke desto mindre kan dere pådra dere karma, som likevel med letthet kan renses ut og som ikke vil forsinke dere på veien mot Oppstigningen.

Vi forstår at denne perioden er vanskelig for mange, men konsentrer dere om deres egne oppgaver og spre Lys overalt det er mulig for dere. Det vil alltid være en vanskelig tid når gamle energier blir transmutert etter hvert som den gamle måten å leve på blir mer og mer uakseptabel. De av dere som sprer Lyset har et stort ansvar for å holde fokus på deres egen vei og ikke la noen stå i veien for dere. Deres styrke ligger i besluttsomheten om å fortsette videre på veien og bringe Lys til folk uansett hvor dere befinner dere. Dere vil finne tegn underveis som tydelig vil vise dere at den Nye Tidsalderen er i ferd med å manifestere, og vi vil være i nærheten og sikre at alt skrider frem i samsvar med det Åndelige Hierarkiets plan. Et viktig fremskritt er at vi og andre Vesener fra høyere dimensjoner, tar en direkte interesse i alle deres aktiviteter og vil hjelpe dere å oppnå suksess.

Dere ser stadig flere av skipene våre på himmelen og også noen som er av enorm størrelse. Dette er for å forsikre dere om at vi er fullt kapable til å takle problemer som måtte oppstå, og at det er vi som har kommandoen over luftrommet rundt planeten deres. Det kan vel ikke ha gått ubemerket hen at vi deler himmelrommet med deres egne flymaskiner, men når de prøver å skyte oss ned, er vi fullt i stand til å forsvinne lynraskt, og således unngå konfrontasjoner. Det er ikke vår måte å gjøre ting på, å engasjere oss i noen krig i Rommet, og vi har overhodet ikke noe behov for det heller. Vårt fredelige nærvær er tilstrekkelig til å bevise vår teknologiske overlegenhet, kunnskap og evne til å takle enhver trussel mot skipene våre med største letthet. Når det rette øyeblikket kommer, skal vi sette en stopper for alle krigslignende aktiviteter og alt som assosieres med slike intensjoner. Vi er her for å bringe varig fred på Jorden og for alle hennes folk, og for å hjelpe dere å finne deres plass ved vår side.

Det er først nå at dere begynner å våkne til deres sanne selv og kan begynne å forstå deres potensial til å bli Galaktiske Vesener. Dere må forstå at da denne syklusen begynte for omkring 10.000 år siden, så kom dere til Jorden med et svært begrenset bevissthetsnivå. Det økte stadig etter hvert som dere gjorde erfaringer gjennom stadig nye liv og dette har akselerert sterkt gjennom de siste par århundrer. Faktum er at dere nå er i stand til å absorbere mye større mengder med informasjon og etter alt dere har opplevd og erfart, har dere oppnådd mye høyere bevissthetsnivåer. Noen av dere vil nikke gjenkjennende til at dere har gjort slike fremskritt, i den forstand at når dere leser noen av deres gamle bøker pånytt, så forstår dere mye mer enn dere gjorde før. Uansett er det slik at de av dere som hele tiden søker ny forståelse og opplysning utvilsomt vil utvikle seg til høyere prestasjonsnivåer, mye raskere enn før.

For de kjære Sjeler som først nylig har funnet veien mot den Nye Tidsalder, er det vanskelig å ta inn så mye informasjon når den er såpass forskjellig fra deres tidligere forståelse av verden. Vi ber dere å ha et åpent sinn og legge til side alt som dere ikke kan akseptere på det nåværende tidspunkt, ettersom sannheten alltid vil komme tilbake til dere i fremtiden. Kast av dere alt som ikke er av Lyset og som ikke ”føles” riktig for dere. Dere vil etter hvert finne at sannheten ikke er komplisert og at deler av den finnes i de fleste religioner. Imidlertid er ikke sannheten noen religion, ettersom sannheten er i stand til å frigjøre dere fra urgammel tro og oppfatninger som ikke lenger har noen plass i deres liv. Hvis det er noe av det som legges frem for dere som ikke “føles” riktig, vil det alltid komme tilbake til dere på et eller annet tidspunkt slik at dere kan vurdere det på nytt.

Jo mere dere kan leve i Nået, jo mer vil dere legge de gamle vibrasjonene bak dere. Dere vil finne en herlig følelse av lykke som gjør at dere kan bevege dere trygt blant dem, uten noe som helst ønske om å engasjere dere i dem igjen. Det å leve i Nået burde være målet deres dersom dere har utviklet dere tilstrekkelig langt til at dere søker Lyset i de høyere dimensjoner. Fremtiden er gylden og dere nærmer dere den mye raskere enn dere kan forestille dere. Vær fulle av glede ettersom deres reise ikke vil vare mye lenger før dere kan feire at de mørkes avreise, ettersom de har skapt sin egen vei til fremtiden. Deres reise er ikke den samme som deres ettersom de har allerede stukket ut sin egen kurs og vil bli værende i de lavere dimensjonene. Deres evne til å forstyrre deres fremmarsj mister stadig kraft og de vil bli offer for sine egne handlinger.

I tusenvis av år har dere levd under illusjonen skapt av dem som fulgte mørkets vei. Oppgaven deres har vært krevende, men til deres fordel kan det sies at dere aldri har gitt opp og gått på med krum hals for å finne sannheten. Alle sjeler som når opp til dette nivået tiltrekker seg hjelp fra høyt utviklete Vesener og fra det punktet av blir de gitt enhver hjelp for å fortsette å gjøre fremskritt i sin egen evolusjon. Noen ganger møtes dere med veilederne deres mens dere er i dyp søvn og de kan hjelpe dere med problemer som oppstår i deres daglige liv. Noen ganger kan dere huske slike møter, men oftest blir det fort glemt, selv om dere fortsatt kan ha en vag følelse av hva som fant sted. Har dere noen gang tatt med dere et problem til sengs og sovet på det, bare for å våkne opp neste morgen og føle at dere på en eller annen måte har blitt gitt svaret? Dette skjer ganske ofte og det er på denne måten hjelp blir gitt dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og som alltid lykkelig for at vi kan være til hjelp for dere gjennom disse vanskelige tider. Husk at når dere sender deres tanker til oss, så mottar vi dem, og i de tilfeller hvor det er mulig gjør vi det som trengs for å hjelpe dere. Hold fokus på deres viktige oppgaver som vil bringe dere fremover, og vit at vi med dere.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: