tirsdag 6. juli 2010

Å være Lysholder

Fra 1987 og fram til idag har det vært en hurtig bevissthetsutvikling i 3D. Vi ekspanderer i bevissthet og forståelse hver dag - steg for steg. Alle blir vi mer årvåkne og klarsynte i forhold til hva vi var for noen år siden. Vi blir mer bevisste på tankene og hvordan vi føler. Vær oppmerksom på hver følelse som går gjennom kroppen, de hører med til betingelsene vi har akseptert for å leve her som dualistisk, tenkende mennesker. Dette er den fysiske virkeligheten som vi har tilpasset slik, så vi ikke kunne unnslippe vårt forhold til egne følelser - det være seg kjærlighet eller frykt.

Utviklingen i dualismen har vært lineær, men oppvåkningen vi går igjennom er sirkulær eller syklisk. Jeg merker at innsikten øker for hver dag. Det er en innsikt som ikke kommer utenifra, men fra det selektive arbeidet som pågår i underbevisstheten i løpet av natta. Frykten bearbeides og slippes fri og inn kommer lyset (forståelsen). Det gir en forståelse på et dypere plan for hver dag. Veksten skjer på grunn av de stadige vekslinger i repeterende sykluser dag/natt. Vi kan på denne måten frigi dype lag av frykt slik at kroppen renses og vi skinner klarere og med dypere forståelse etterpå.

Det en Lysholder må gjøre når kaoset slår til, er å holde stø kurs og ikke la seg påvirke. En Lysholder går IKKE inn i opprøret med hele sitt følelsesregister, men har tillit til prosessen vet at den er nødvendig og at den går over. Det er ingen veg tilbake til det gamle nå - oppvåkningen er ustoppelig og vi skal ut av dualismen. Det eneste som hjelper er å gi seg over, slippe kontrollen og holde Lyset (forståelsen) høyt i alle situasjoner. Ut av kaos og forvirrende kriser kommer det nye og blir synlig. Det er det som er den nye Jorda - det at beboerne på planeten blir opplyste og forstår hva som foregår rundt dem.

Ingen kommentarer: